"אתיקה מקצועית" - 43 - עורך דין המכהן כיועץ משפטי בחברת האם יכול לכהן כדירקטור בחברת הבת כאשר שתי החברות הן פרטיות
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43
העובדות:
עורך הדין הפונה משמש כיועץ משפטי של חברת אם. האם הוא יכול להתמנות כדירקטור בחברות הבת. שתי החברות הן פרטיות.
ההחלטה:
כללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברות ציבוריות), התשמ"ט- 1988 אינם חלים על המקרה הואיל ולא מדובר בחברות ציבוריות. בפרטים שמובאים בשאילתא אין כדי להצביע על קיומה של עבירה אתית בעצם המינוי כדירקטור בחברות הבת. אין באמור לעיל כדי להכשיר מצב של ניגוד עניינים או הפרה של כללי האתיקה במילוי איזה מתפקידי עורך הדין הפונה.
מס' ההחלטה:
את 36/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון