"אתיקה מקצועית" - 43 - חסיון וחובת הסודיות: מוסיפים להתקיים כלפי לקוח בהליך פשיטת רגל
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43

העובדות:

לקוח ביקש מעורך דינו לפתוח עבורו תיקי הוצאה לפועל לגביית שיקים שחזרו. לצורך פתיחת התיקים, הפקיד הלקוח בידי עורך דינו סכום כסף. עורך הדין גבה כספים על חשבון החוב, אך בין לבין ניתן צו כינוס נגד הלקוח, עליו נודע לעורך הדין רק לאחר שהחל בהליכים בשם לקוחו. עורך הדין מבקש לדעת אם בנסיבות אלה עליו לדווח לכונס הרשמי על פתיחת ההליכים ולמסור לידיו את הכספים שנגבו עבור הלקוח, או שמא יהיה בכך כדי להפר את חובת הסודיות שחלה על עורך הדין. עוד שואל עורך הדין אם עליו להפסיק את הטיפול בענייני הלקוח.

ההחלטה:

א. עורך הדין מנוע, בכל מקרה ונסיבות, מלהעביר כספים כלשהם ללקוח. עד שהלקוח לא יודיע לגורמים הרלבנטיים כי קיימים כספים בידי עורך הדין, על עורך הדין לשמור כספים אלה אצלו בנאמנות. 

ב. הנאמן אינו בא בנעליו של הלקוח והופך בכך ללקוח של עורך הדין. לכן, חובת הסודיות שחב עורך הדין ממשיכה להתקיים כלפי הלקוח. הייצוג הוא אישי כלפי הלקוח ולא כלפי הנאמן. הנאמן אינו מחליף את האישיות המשפטית של הלקוח והופך אותו לפסול דין. הנאמנות באה לידי ביטוי בקבלת האחריות על רכושו של הלקוח, לצורך מימושו וחלוקתו בין הנושים. מכאן גם נובעת חובתו של הלקוח לגלות לנאמן מהו הרכוש שיש ברשותו. חובה זו היא חובה אישית של הלקוח, כלפי הנאמן, ועצם קיומה מלמד על ההפרדה שקיימת בין האישיות המשפטית של הנאמן לבין האישיות המשפטית של הלקוח, אשר, כאמור, לא מתבטלת רק בשל כך שמונה לו נאמן.

ג. עורך הדין לא יוכל להמשיך ולנהל את תיק ההוצאה לפועל, ועליו להודיע על כך ללקוחו. 

ד. אם יפנה אל עורך הדין גורם מוסמך וידרוש לקבל ממנו מידע לגבי תיק ההוצאה לפועל, עורך הדין יהיה מחויב למסור מידע זה, ועל פי דרישה של כונס הנכסים (או הנאמן) בהליך הפש"ר, אף להעביר את הכספים שנצברו לקופת הכינוס.

מספר ההחלטה:

את 185/10

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון