"אתיקה מקצועית" - 43 - דין משמעתי: ועדת האתיקה אינה גוף חוקר
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43

העובדות:

לטענת המתלונן עורך הדין הנילון, שהוא יועץ משפטי של רשות ממשלתית, ביצע שורה של פעולות שבאו לשבש הליך חקירה של המשטרה ובכך יש התנהגות שאינה הולמת עורך דין. התלונה אינה כוללת כל פירוט עובדתי או ראייתי ביחס למעשים לגביהם נטען כנגד הנילון אלא רק מציינת שניתן לפנות לפרקליטות המדינה החוקרת את הנושא ולבקש ממנה את חומר החקירה. 

הנילון השיב כי  חקירת המשטרה נגדו בעניין זה הסתיימה בהחלטה שלא להעמידו לדין פלילי מחוסר ראיות וגם היועץ המשפטי לממשלה החליט שלא להעמידו לדין משמעתי של עובדי המדינה אך הוא שוקל לתת הערה לנילון לפי הוראת התקשי"ר, בכפוף לשימוע שטרם התקיים.

ועד המחוז החליט לגנוז את התלונה בנימוק הבא, שנמסר למתלונן: "לאור החלטת המדינה שלא להעמיד את [הנילון] לדין פלילי מחוסר ראיות ולאור החלטת היועץ המשפטי לממשלה שלא להעמיד לדין משמעתי את [הנילון], ומאחר וועדת האתיקה אינה גוף חוקר אלא גוף המברר תלונות, הרי כל עוד אין בידי ועדת האתיקה מידע מלא ומפורט שיגיע מהמתלונן אין ביכולתה לדון בתלונה והתלונה נגנזה". 

ההחלטה:

לגנוז את התלונה מטעמי החלטת ועד המחוז, המותירה בפניו פתח להגיש תלונתו כאשר היא נשענת על תשתית עובדתית-ראיתית רלוונטית או לחילופין, על החלטות הכוללות ממצאים עובדתיים ביחס למעשיו של הנילון וטיבם (לרבות החלטה על מתן הערה משמעתית).

 מספר ההחלטה:

את 334/10

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון