"אתיקה מקצועית" - 43 - התנהגות הנדרשת מעורך דין המייצג את המדינה
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43

העובדות:

המתלונן מנהל מזה למעלה מעשרים שנים הליכים כנגד קצין התגמולים להכרת זכות  בגין מחלה בה לקה בצבא. תביעתו המקורית נדחתה, ומזה כארבע שנים המתלונן מנהל נגד המדינה הליכים בבתי משפט לשם הכרה בו, ולהבאת ראיות חדשות ובין היתר מתיקו הרפואי בצבא. הנילון מייצג את המדינה מטעם הפרקליטות בהליכים חדשים אלה, שהינם עדיין הליכים תלויים ועומדים. המתלונן טוען נגד הנילון, כי בהליכים אלה טען טענות חסרות ביסוס ואמת בבית המשפט, גרם לסחבת מכוונת בהליכים (באי עמידתו במועדים שקצב בית המשפט) והעלים מבית המשפט את תיקו הרפואי המקורי, כך שבפני בית המשפט יהא רק העתק ממנו. לתלונתו מצרף המתלונן בין היתר מכתב שקיבל  מהאגודה למען איכות השלטון בישראל, לפיה לכאורה פניית המתלונן מעלה חשד להתנהלות בלתי תקינה של עורך הדין מפרקליטות המדינה.

הנילון הגיב בעצמו וצירף לתגובתו גם תגובה מטעם פרקליטת המחוז וגם את תגובת משרד פרקליט המדינה בעניין. לגופו של עניין הנילון, דוחה ומכחיש את כל טענות המתלונן כעורבא פרח, וטוען כי התיק הרפואי המקורי אבד במזכירות בית המשפט.

ההחלטה:

לגנוז התלונה, עם הערה, שאם ימצא המתלונן בעתיד בהחלטות בית המשפט הנכבד התייחסות שלילית בקשר להתנהגות הנילון במשפט, שיומצאו לוועדה או שלאחר סיום ההליכים המשפטיים שבין הצדדים יראה המתלונן לפנות שוב לוועדה בתלונה – הועדה תידרש לתלונה החדשה.

לעמדת הועדה, כאשר פרקליט מטעם המדינה מייצג את המדינה למול אחד מאזרחיה הוא חב בחובת נאמנות מסוימת כלפי האזרח ועליו לעשות הכל כדי לסייע לו בזרזו הדיון בדבר זכויותיו ובודאי שלא לעכבו.

מספר ההחלטה:

את 330/10

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון