"אתיקה מקצועית" - 43 - התבטאות מותרת כלפי עד בבית משפט
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43
העובדות:
המתלוננת שהיא עובדת סוציאלית טוענת שעורכת הדין הנילונה השמיצה אותה כאשר בעת דיון בבית הדין הרבני, שם הנילונה מייצגת את האישה בהליך גירושין, אמרה הנילונה שהיא תבקש להזמין את המתלוננת כעדה "שתוכל להעיד, היא מורגלת בעדויות מהסוג הזה ואני מבקשת שהיא תתייצב ותעיד אודות הקשרים שלה עם הבעל".

מהתלונה ללא קריאת הנספחים מתקבל הרושם כאילו הנילונה השמיצה את המתלוננת כעובדת סוציאלית, בתוקף תפקידה, בעוד שהבקשה לזמנה נגעה לראיות בדבר יחסיה האינטימיים עם הבעל.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה הואיל ואין בדברים האלה כל עבירה. על פי החומר שהיה בפני הנילונה המתלוננת קיימה יחסים עם הבעל; הבעל הזה סירב לתת גט לאשתו, היא לקוחתה של הנילונה; בנסיבות אלה היא ביקשה להעיד את המתלוננת. הלשון בה נקטה כלפי העדה איננה חריגה. השאלה איננה אם יכלה הנילונה להשתמש בשפה יותר עדינה או לא; השאלה, אם הביטויים חריגים או לא נאותים, והם לא כאלה. הנילונה לא השתלחה בה ולא השתמשה בביטויים חריגים. הועדה לא תשים מחסום לפיו של עורך הדין בייצגו לקוח בפני ערכאה משפטית.
מס' ההחלטה:
את 295/10
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון