"אתיקה מקצועית" - 43 - דין משמעתי וכלל 9: סמכות ועדת האתיקה הארצית מכוח סעיף 18ב(ח) במקרה של העמדה לדין משמעתי בגין קבלת שכר טרחה שלא בכסף
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43

העובדות:

ועדת אתיקה מחוזית החליטה להעמיד לדין את עורכי הדין הפונים בגין הפרה של כלל 9 לכללי האתיקה האוסר על קבלת שכר טרחה שלא בכסף הואיל והם ערכו הסכם ייצוג עם חברת "הזנק" (startup), לפיו שכר טרחתם בגין ייצוג החברה ישולם להם במניות.

שתיים מבין טענותיהם הם: 1) כי יש החלטה של המועצה הארצית לבטל את כלל 9 כפי שהוא מנוסח כיום ולהתיר העניין. וכי עמדת משרד המשפטים תומכת בכך ואף מבקשת לבטל הכלל באופן נרחב יותר, והעניין אף  תלוי ועומד בבג"ץ. 2) טענה שנייה היא שמדובר באפליה והסדר תשלום כזה מקובל בקרב עורכי דין רבים העוסקים בתחום.

ההחלטה:

שתי הטענות שהובאו לעיל מצד הפונים הן כבדות משקל ואין לבטל את חשיבותן. אולם, לא מצאנו שבמקרה זה צריכה ועדת האתיקה הארצית לפעול מכוח סעיף 18ב(ח) לחוק הלשכה ולהתערב בהחלטה של הועדה המחוזית להעמיד לדין, שכן כלל 9 תקף וטרם בוטל. 

בנסיבות אלו, מתחזק הצורך בהחלטה מהירה של משרד המשפטים בכל הקשור לאישור החלטת המועצה הארצית באשר לתיקון כלל 9 .

עם דחיית הבקשה, ולנוכח הליכי החקיקה והבג"ץ, נבקש להציע לוועדה המחוזית לבחון שמא נכון לעכב ההעמדה לדין עד להכרעה בעניין תיקון הכלל.

מספר ההחלטה:

את 300/10

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון