"אתיקה מקצועית" - 43 - ייחוד המקצוע: גוף שהקימה חברת ביטוח המנהל בעבורה תביעות משפטיות
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43
העובדות:
מדובר בחברה שהקימה חברת ביטוח שמטרתה לנהל בעבורה את התביעות המשפטיות והוא עושה זאת ללא תמורה [להלן: "החברה"]. השאלה היא האם פעילות הגוף מהווה הסגת גבול המקצוע ומפרה את סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין?
ההחלטה:
ככל שהחברה עוסקת בארגון התביעות ובהפעלת עורכי דין חיצוניים המקבלים את ייפוי הכוח ושכר הטרחה מחברת הביטוח, נקבע על-ידי ועדת הגנת המקצוע כי אין בכך הסגת גבול המקצוע וכן, אין בכך עבירה משמעתית כלשהי.
ככל שהחברה מעסיקה בשכר עורכי דין פנימיים, הם אינם רשאים לייצג את חברת הביטוח, והחברה אינה רשאית להשתתף בשכר טרחת עורך דין שנפסק לטובת חברת הביטוח ואינה רשאית לקבל תשלום עבור שירות משפטי שממילא אסור לה לתת.
מס' ההחלטה:
את 285/10
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון