"אתיקה מקצועית" - 43 - חסיון: אינו חל על מידע בדבר עבירה עתידית
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43
העובדות:
עורכת הדין הפונה קיבלה מינוי על ידי בית המשפט לצורך בדיקת תביעות חוב של חייב אלמוני בהליך של פשיטת רגל. במסגרת זו היא גם מונתה על ידי בית המשפט לייצגו בתיקי הוצאה לפועל רבים שהוא עצמו הזוכה בהם. כתוצאה מכך היא ייצגה את אלמוני בשורה של הליכים. בין לבין אלמוני חשף בפניה כי הוא מתכוון להונות את המדינה בעניין שבו היא ייצגה אותו, ולכן היא שואלת האם יש לראות את אלמוני כלקוח שלה לעניין חסיון עורך דין-לקוח, והאם חלה עליה חובת דיווח על ההונאה?
ההחלטה:
לעניין חסיון עורך דין-לקוח אלמוני הוא ללא ספק לקוח של עורכת הדין הפונה. לפיכך היא מנועה מלמסור לרשויות את המידע שנמסר לה על ידי אלמוני במסגרת היחסים המקצועיים ביניכם. ככל שהלקוח חושף תכנית לעבור עבירה עתידית, תכנית זו אינה חסויה ועליה להבהיר זו ללקוח. יחד עם זאת, אין בפניה מספיק פירוט כדי להכריע אם זה המקרה הנדון.
מס' ההחלטה:
את 1/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון