"אתיקה מקצועית" - 43 - דין משמעתי: אי תשלום חוב אזרחי
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43
העובדות:
עורך הדין הנילון רכש חבילת נופש מהחברה המתלוננת. החברה הגישה נגדו תביעה בסדר דין מקוצר בטענה שלא שילם את מלוא התמורה עבור חבילת הנופש. ניתן פסק דין במעמד צד אחד המחייב את הנילון לשלם למתלונן. הנילון הגיש בקשה לביטול פסק דין שנדחתה. החברה המתלוננת פתחה תיק הוצאה לפועל בגין החוב הפסוק אך הנילון לא שילם את חובו.
הנילון טוען שמדובר בתלונה קנטרנית וכי הוא רומה על-ידי החברה שמכרה לו חבילת נופש ולא עמדה בהתחייבויותיה. בהמשך לאחר שועדת האתיקה החלה לטפל בתלונה העביר הנילון כספים למתלוננת כמוסכם בניהם.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. התלונה עוסקת בחוב אזרחי נמוך יחסית שאינו קשור לעבודת הנילון כעורך דין. כמו כן, החוב שולם לבסוף. בנסיבות אלו לא מצאנו עילה לאישום משמעתי.
מס' ההחלטה:
את 89/09
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון