"אתיקה מקצועית" - 43 - דין משמעתי: טענה לגבי רשלנות עורך הדין
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43
העובדות:
המתלונן טוען שהנילון סייע לו בניסוח תביעה אזרחית בגין רשלנות רפואית. לטענתו, הנילון התרשל בעבודתו בכך שצירף לתביעה חוות דעת רפואית בפורמט לא נכון וסירב המשיך לטפל בענייניו כך שהמתלונן ממשיך לייצג את עצמו בבית המשפט. הנילון השיב שהוא התבקש רק לנסח כתב תביעה עבור המתלונן וזאת עשה במיומנות. עוד מוסיף הנילון כי שום נזק לא נגרם למתלונן.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. תלונות על טעויות מקצועיות לכאורה של עורך דין מקומן אינו בדרך כלל בבתי הדין המשמעתיים אלא כתביעה אזרחית. ראוי לגנוז את התלונה מהעדר אשמה.
מס' ההחלטה:
את 158/10
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון