"אתיקה מקצועית" - 43 - כלל 22: אסור להקליט אוטומטית שיחות לצרכי בקרה ואיכות
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43
העובדות:
משרד עורכי דין מפעיל מערכת מענה אוטומטי לשיחות טלפון המודיעה למצלצלים, טרם מענה אנושי, כי ’השיחות מוקלטות לצורכי בקרה ואיכות’, וזאת ללא מתן אפשרות לסרב להקלטת השיחה. השאלה היא האם הקלטה אוטומטית כאמור מותרת לאור כלל 22(א) לכללי האתיקה לפיו: "לא יקליט עורך דין שיחה עם לקוחו או עורך דין אחר, אלא בידיעתם."
ההחלטה:
יש לקרוא את כלל 22(א) כדורש לצורך הקלטת הלקוח או עורך דין אחר ידיעה ששלובה בה הסכמה להקלטה. לפיכך, הקלטה אוטומטית של שיחות למשרד עורכי דין פסולה מבחינה אתית.
הערת העורכת:
פרשנות זו של כלל 22 הרואה "ידיעה" במובן של "הסכמה" נסמכת על בג"צ 305/89 שמחה ניר נ’ בימ"ש לענייני תעבורה, פ"ד מה(3) 203 שם נדחתה עתירה של עורך דין שעתר בבקשה להורות שהוא רשאי להקליט דיון בבית משפט לענייני תעבורה ללא כל הודעה. בית המשפט אומנם לא נדרש לפרשנות כלל 22 אך קבע כי לצורך ההקלטה נדרשת ידיעה והסכמת בית המשפט. הרציונל של כלל 22 הוא הרצון לאפשר שיחות חופשיות בין עורך הדין ללקוחותיו ובין עורכי דין. יחסים אלו מושתתים על אמון והגינות המחייבים הסכמה להקלטת השיחות.
מס' ההחלטה:
את 299/10
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון