"אתיקה מקצועית" - 43 - ניגוד עניינים: ייצוג נגד לקוח לשעבר
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43
העובדות:
הפונה ייצגה עד לפני שלוש שנים חברה בתביעות שהגישו נגדה עובדים בבית הדין לעבודה. כיום היא מטפלת עבור החברה רק בתיק אחד שנותר פעיל מלפני שלוש שנים. כעת מבקשים לשכור את שירותיה חברי הנהלה שפוטרו המבקשים לתבוע את החברה. הפונה מסבירה שאין זיקה בין התביעה החדשה לתביעות בהם טיפלה קודם לכן הואיל ומדובר בחברי הנהלה שבהסכמי העסקתם ובזכויותיהם טיפל משרד עורכי דין אחר. מה עוד שהנהלת החברה התחלפה וזו אינה ההנהלה שעימה עבדה בעבר. הפונה מבקשת מהועדה היתר לייצג את חברי ההנהלה שפוטרו נגד החברה או שלחילופין מי ממשרדה יוכל לייצגם.
ההחלטה:
הייצוג בעטיו פנתה לקבל היתר מעורר חשש ממשי לניגוד עניינים בין אם יעשה על-ידה ובין על-ידי מי ממשרדה, ובשל כך הועדה אינה מתירה אותו.
מס' ההחלטה:
את 34/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון