"אתיקה מקצועית" - 43 - חובת הנאמנות כלפי לקוח כאשר שכר טרחה משולם על-ידי צד שלישי
09.07.2011 | תמוז תשע"א | גליון מס' 43
העובדות:
האם עורך דין שנתן שירות לא’, ותשלום שכר הטרחה הוסדר על-ידי ב’ שהוא לקוח קבוע שלו אך לא באותו עניין, חייב לגלות לא’ פרטים על שכר הטרחה, ואם כן האם הוא רשאי להסתיר את עובדת מסירת הפרטים לא’ מב’?
ההחלטה:
במערכת יחסים שבה הלקוח והמממן אינם אותו אדם, יחסי עורך ולקוח בעניין בו מייצג עורך הדין את הלקוח מתקיימים כלפי הלקוח ולא כלפי המממן. הפרטים הקשורים לתשלום באותו עניין צריכים להיות גלויים כלפי הלקוח וכלפי המממן. עורך הדין רשאי למסור המידע לא’ ואינו רשאי להסתיר את עצם מסירת המידע מב’.
מס' ההחלטה:
את 191/10
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון