Table of Contents Table of Contents
Next Page  4 / 50 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 50 Previous Page
Page Background

דבר יו”ר מחוז תל-אביב

חברות וחברי מחוז תל-אביב היקרים,

אני שמח להביא לעיונכם את הגיליון השלישי של הוועדות המקצועיות במחוז תל-אביב.

ועדות מקצועיות במגוון תחומי המשפט ובהן פעילים מאות עורכי דין,

120-

במחוז פועלות כ

העושים עבודה מאומצת כדי להביא להישגים לטובת עורכי הדין. כמו-כן, ועדות המחוז מהוות נדבך

מרכזי בפעילותנו כאיגוד מקצועי.

מדי שבוע מתכנסות הוועדות במחוז, דנות בבעיות שמעלים עורכי הדין, יוצרות שיח פתוח עם

גורמים רגולטוריים במטרה לייעל ממשקי עבודה עתידיים, והכל כדי ליעל את עבודת המערכת,

לרקום ולחזק יחסי עבודה. המגזין כולל עדכונים על הפעילות השוטפת וכן עדכונים מחידושים

ודיונים והישגי הוועדות.

זו הזדמנות לציין לטובה ולהודות לעורכי דין ממחוז תל-אביב אשר מפעילים את הוועדות

המקצועיותשל המחוז בהתנדבות ורואים בפעילות ההתנדבותית דרך חיים, ולצד עיסוקם היומיומי

ומפנים זמן ואנרגיות לטובת החברה. אני מקווהשרבים מכם יאמצו גישה זו ויצטרפו למעגל החברים

המשפיעים בוועדות המקצועיות.

והפיכתו לדיגיטלי, ישיבות הוועדות המקצועיות

21-

במסגרת הצעדתו של מחוז תל-אביב למאה ה

מצולמות ומועברות בשידור חי לפייסבוק של מחוז ת"א בלשכת עורכי הדין. לאחר מכן, עולה

הסרטון למאגר הוידאו הלימודי של מחוז ת"א "ההוםסקול". הפרויקט זכה להצלחה רבה.

אבקש לנצל הזדמנות זו כדי להודות לראש הלשכה, עו"ד אפי נוה, ולחברי הנהגת הלשכה וראשי

המחוזות עוה"ד אבי חימי, תמי אולמן, דני אליגון, אשר אקסלרד וחאלד חוסני זועבי, וכן ליו"ר

המועצה הארצית, עו"ד חוה קלמפרר מרצקי, על החברות, האחדות ושיתוף הפעולה אשר מלמדים

כי ניתן לשלב ידיים ולהצעיד את הלשכה יחד אל המקום והמעמד הראויים לה בקדמת הבמה של

מערכת המשפט בישראל.

כמו-כן, ברצוני להודות גם למנכ"לית מחוז ת"א, עו"ד אריקה וסר-סולומון, וכן לגברת טלמור ימין-

סלם, אשר מרכזת את פעילות הוועדות המקצועיות במחוז ת"א.

אני מזמין אתכם להצטרף לוועדות המקצועיות ,לעקוב אחר הפעילות ולהשתתף בדיוני הוועדות.

קריאה מהנה!

עו"ד ינון היימן

יו"ר מחוז ת"א בלשכת עורכי הדין