שו"ת ועוד - עלון המשפט העברי - גיליון מספר 24

24 גיליון | 2020 ניסן תש"פ אפריל | - לשכת עורכי הדין בישראל עלון המשפט העברי שו"ת ועוד * על צדק תנ"כי ומשפט ישראלי לקרוא משפטים בתנ"ך כב' השופטת פרופ' דפנה ברק - ארז, בית המשפט העליון כב' השופטת דפנה ברק-ארז כתבה ספר יסוד חשוב, מעניין ומרתק, שבו באים לידי ביטוי מושלם,  נוסף על ידיעותיה בתנ"ך, גם ניסיונה האקדמי כפרופסורית למשפטיםבאוניברסיטה  וניסיונה כשופטת בבית המשפט העליון .2012 מאז שנת הספר פותח בדברים אלה: "הפנייה לתנ"ך כאל מקור השראהלחשיבהעלהמשפטלכאורהמתבקשת. הטקסט התנ"כי כולל גם חוקים, גם הכרעות שיפוטיות וגם עמדות מוסריותואתיות[...]הספרמבקשלהציעקריאהמשפטית בתנ"ך עצמו, הטקסט המכונן של העם היהודי ". עמודים, מעט המחזיק את המרובה, 300 בספר של כ- נושאים שונים. 130 הובאו בלשון בהירה  ותמציתית  כ- הספר מחולק לשישה חלקים  (שערים): דן ביחס בין רוב ומיעוט, באסדרה שער סדרי שלטון  שלטונית, בצדק בתחום המיסוי, בשינוי החלטות שלטוניות ובענייני ניהול המדינה והמשטר. דן בשאלות היסוד של תחום שער שפיטה ושופטים השיפוט, כמו הגינות ההליך, הראיות הדרושות לביסוס ההכרעה השיפוטית והתכונות הרצויות לשופט. דן בין השאר בסוגיותההגנה שער זכויותאדם וצדקחברתי על כבוד האדם, הסיוע לחלשים בחברה ובזכויותהעובדים. נושאים) 35 (הארוך מכולם - כולל שער דיני עונשין דן בסוגיות כגון הבחנה בין אחריות אישית לאחריות קולקטיבית, הגנות מפני אחריות פלילית, עבירות המבטאותשאלותשל ענישה ,טענותשל חפות ועוד. כולל דיון בדיני חוזים, קניין, צבירת שער המשפט האזרחי רכוש, גרימת נזק לזולת ועוד. עוסק בשאלות נצחיות של יחסי הורים שער דיני משפחה וילדים, עקרות ומאבקי ירושה. בסיום ההקדמה לספר, כותבת השופטת דפנה ברק-ארז: "נקודת המוצא לדיון היא עמדתו של המשפט בן זמננו כלפי הנושאים הנבחנים בעיקר זו של המשפט הישראלי [..]. הספר הוא אפוא הזמנה לחשוב מחדש על דילמות משפטיות". בכותרת כל נושא מובא בדרך כלל ציטוט מהתנ"ך, ומתחתיו כותרת משנה על הנושא האקטואלי במשפט הנוהג. מבנה זה מעורר סקרנות ומקל על ההבנה. להלן דוגמאות לנושאים בכל שער: "ויהס כלב את העם" - על חשיבותה של דעת המיעוט; מלך ,כהן ונביא – הפרדת רשויות אז והיום ; "כי כתב אשר נכתב בשם המלך [...] אין להשיב" - על תיקון וביטול החלטות; "שמלה לך קצין תהיה לנו" - מי זוכים להתמנות למשרתי ציבור? משפט שלמה - מהו משפט צדק?; לא תגורו מפני איש" – מהן התכונות הנדרשות משופט ואיך ממנים שופטים?; "פיך ענה בך" – מתי ניתן לסמוך על הודאה; ו"דרשת וחקרת היטב" – עקרונות ההליך ההוגן; למצוא צדיקים בסדום - על סנגורים וקטגורים. "כי תקנה עבד עברי" – על חתירה לצדק חברתי במשפט ומגבלותיה; "הוא יהיה לך לפה" - על התאמות לבעלי מוגבלות ; "כי אשה כושית לקח" – לא לגזענות; "וכבוד והדר תעטרהו" - כיצד יש להגן על כבוד האדם?; לקט שכחה ופאה - ממצוות חברתיות לזכויות חברתיות; גביית חובות, שמיטת חובות ופשיטת רגל - להתחיל מחדש. "ודוד לא ידע" – על אשם פלילי ועצימת עיניים; "נגפו אשה הרה" -מותו של עובר; "אם בן הוא והמיתן אותו ואם בת היא וחיה" - על פקודה בלתי חוקית בעליל; "ויך את המצרי" - על הגנה עצמית ומגבלותיה; יונתן ויערת הדבש - מה דינה של אי ידיעת החוק?; "עין תחת עין" - מידה כנגד מידה או מידתיות?; "כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים" - שחיתות שלטונית וסכנותיה; "בלילה ההוא נדדהשנת המלך" - פרס לחושפי עבירות? "מיטב שדהו ישלם" - השבת המצב לקדמותו או הכוונת התנהגויות?; "וישקול אברהם לעפרון את הכסף" - איך עושים חוזה?; "ברחל בתך הקטנה" - איך כותבים חוזה ואיך מפרשים אותו?; "אנכי אערבנו" – חוזה יש לקיים; 2 המשך בעמוד ספר בהוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד * גילוי נאות: תא"ל ד"ר אלעזר ברק ז"ל, אביה של כב' השופטת דפנה לאחר סיום תפקידו כקצין חימוש ראשי, 1978 ברק-ארז, התמנה ב- ליו"ר דירקטוריון החברות הבורסאיות "לפידות ו"נפטא" ושבהן כיהנתי כדירקטור. הוא הנהיג בהן ממשל תאגידי, שנים רבות לפני שהומצא המונח. רשימה זו מוקדשת לזכרו. סקירה על הספר / עו"ד יוסף שטח, עורך העלון ויו"ר הוועדה לניסוח משפטי בלשכה

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz