שו"ת ועוד - עלון המשפט העברי - גיליון מספר 22

- 1 - שו"ת ועוד עלון המשפט העברי, לשכת ורכי הדין 22 ' גיליון מס ⋅ 2019 אלול תשע"ט - ספטמבר דברים בטקס קבלת אות יקיר המשפט העברי כב' השופט (בדימוס) משה דרורי, ס' נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, יקיר המשפט העברי לשנת תשע"ט מבוא אפתח בכבוד האכסניה. ראויה לשכת עורכי הדין לכך שבחרה להעניק מדי שנה את אות יקיר המשפט העברי. משבח אני את יו"ר ועדת המשפט העברי, עו"ד יצחק נטוביץ, על יוזמתו הברוכה, ההתמדה בחלוקת התואר וקיום הטקס, וכל זאת בנוסף לפועלו להפצתו והחדרתו של המשפט העברי בכנסי הלשכה באילת, בעלון "שו"ת ועו"ד" ועוד. ראוי לברכה מיוחדת פרופ' אביעד הכהן, נשיא מכללת שערי משפט ומדע, שהמליץ על מתן האות. נבצר ממנו להיות בטקס, בשל טקס בנערך בשעות אלה ממש לכבוד אמו. זכינו כי אות היקיר הוא על שמו של מורנו ורבנו, השופט, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, פרופ' מנחם אלון ז"ל. הייתי תלמידו החל משנה א' בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, , תשכ"ו, בשיעור מבוא למשפט 1966 בשנת עברי. בשנה ב' השתתפתי בשיעור סוגיות משפטיות בתלמוד, אותו לימד יחד עם נחום רקובר (שהיה אז בשלהי כתיבת עבודת הדוקטורט שלו). בשנה ג', לימד פרופ' אלון את הקורס "משפט עברי", שעניינו היה: חוק , ומקורות המשפט 1967- הערבות, תשכ"ז העברי. ערכתי את רשימות ההרצאות, שפורסמו , אשר 1 (עם נספחים) בספר בהוצאת אקדמון זכה בפרס העורך המצטיין. הצטרפתי כעוזר מחקר למכון לחקר המשפט העברי, שבראשו . כשנה 1969 עמד פרופ' מנחם אלון, בשנת לאחר עבודה על מפתוח השו"ת, ביקשני פרופ' המשפט העברי: אלון לסייע לו בספרו הגדול, , ובמשך 2 תולדותיו מקורותיו, עקרונותיו כשנתיים עמלתי על בדיקת המקורות והכנתי את מפתח המקורות, מפתח שמות אישים . 3 ומקומות ואת הרשימה הביבליוגרפית ) שימשתי כמרכז 1974-1984( שנים 10 במשך מערכת שנתון המשפט העברי. העורכים הראשונים היו השופט חיים כהן ופרופ' מנחם אלון. חיים כהן פרש לאחר תקופה קצרה והעורך היחיד היה פרופ' אלון, גם לאחר שמונה לשופט בית המשפט העליון. על פועלו כשופט וסולל דרך ביישום המשפט העברי בפסיקת בית המשפט העליון – נכתב . 4 רבות, ואין כאן המקום והזמן לפרט לענייננו, שני מקבלי בעיטור בשנה זו – פרופ' ברכיהו ליפשיץ ואנוכי - הם תלמידיו של פרופ' מנחם אלון, בדומה למרבית מקבלי העיטור עד היום, שכן בדורנו היה פרופ' מנחם אלון, המשנה לנשיא, הדמות המרכזית המזוהה עם המשפט העברי. לא פלא הוא, כי העיטור קרוי על שמו, כראוי וכיאה. אנו שלושה ימים לאחר חג השבועות, זמן מתן תורתנו. פרופ' אלון השיב נשמתו לבוראו בשבוע פרשת משפטים. ניתן לומר עליו, 5 בשינויים המחויבים את דברי המדרש: "'ואלה המשפטים' מה כתיב למעלה מן הפרשה (שם ,שמות, יח): 'ושפטו את העם בכל עת', ואמר כאן: 'ואלה המשפטים', והדברות באמצע. משל למטרונה, שהיתה מהלכת, הזין מכאן והזין מכאן, והיא באמצע. כך התורה. דינין מלפניה, ודינין מאחריה, והיא באמצע. וכן הוא אומר (משלי, ח): 'באורח צדקה אהלך', התורה אומרת: באיזה נתיב אני מהלכת? אהלך בדרכן של עושי צדקה, בתוך נתיבות משפט, התורה באמצע, ודינין מלפניה, ודינין מאחריה; מלפניה, שנאמר: 'שם שם לו חוק ומשפט', ודינין מאחריה, שנאמר: 'ואלה המשפטים'. זכה פרופ' אלון, איש התורה, שהדינין אותם לימד וחקר היו לאחריו, ועבודתו השיפוטית על מידין הייתה לאחריו, ונפטר בשם טוב בפרשת משפטים. עוסק אני במשפט עברי כיובל שנים, כפי שתואר לעיל. מאמרי הראשון, בתחום המשפט העברי, נכתב בשנת תשל"ד, ומאז כתבתי עשרות מאמרים וספר. אם הבנתי נכון, עיקר טעמיהם של חברי ועדת הפרס להחלטתם ליתן לי את עיטור פסקי 300- יקיר המשפט העברי, היא בשל כ דין והחלטות שבהם יישמתי את המשפט העברי, במשך ח"י השנים שכיהנתי כשופט (ואחר כך סגן נשיא) בבית המשפט המחוזי .)2001-2019( בירושלים לא אוכל, כמובן לפרטם ולנתחם, שכן הם עוסקים בענפי משפט רבים, ומחייבים עיון וניתוח, שכן זה לא הזמן ולא זה במקום לכך, חברות וחברים יקרים, ערב פתיחת שנת המשפט החדשה וערב ראש השנה הבאה עלינו לטובה - תש"פ, אני שמח להגיש לכם בזאת את הגיליון החדש של שו"ת ועוד, עלון המשפט העברי של לשכת עורכי הדין. בגיליון זה מוקדש פרק נבחר ומכובד לטקס אות הענקת יקיר המשפט העברי, הכולל את נאומיהם המלומדים של שני פרופ' אמריטוס ברכיהו מקבלי האות - ליפשיץ וכבוד סגן נשיא בית המשפט . שני המחוזי בדימוס, השופט משה דרורי המכובדים הללו תרמו רבות להתפתחותו ולשילובו של המשפט העברי במערכת המשפט הישראלית ועל כך מגיע להם יישר כוח גדול. בעלון זה מובאים גם מאמרים בנושאים משפט מרתקים המעניקים זווית יוצאת דופן לתחומי משפט מגוונים בראי המשפט העברי. אין לי כל ספק שלשכת עורכי הדין בראשותי תעניק תשומת לב מיוחדת לקידום המשפט העברי, הן בכנסים, בהרצאות, בימי עיון ובכלל בכל דרך אפשרית להעצמת המשפט העברי. בהזדמנות זאת, אני רוצה להודות ליו"ר עו"ד יצחק ועדת משפט עברי בלשכה, ולעורך הוותיק והמסור של עלון נטוביץ על תרומתם עו"ד יוסף שטח שו"ת ועוד, הנעלה לקידום המשפט העברי. אני מאחל לכולכם שנת משפט מוצלחת, פורייה ומרתקת. בברכה, אבי חימי, עו"ד ראש הלשכה דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין המשך בעמוד הבא

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz