עורך הדין - גיליון 47 - מאי 2021

12 מהי ליבת העשייה שלך כיועצת משפטית? אילו תפקידים ואילו סמכויות יש לך כיועצת משפטית? עובדים, מלבד משרדי עורכי- 34 אני מנהלת לשכה משפטית שמונה דין חיצוניים העובדים עבורנו כתובעים פליליים בבתי-המשפט. אני אחראית למתן הייעוץ המשפטי המלווה את מכלול פעילויות המשרד, במטֶה ובמחוזות – באסדרה, בהכנת נהלים, בהליכי אכיפה מינהליים, בהתקשרויות המשרד (מכרזים, חוזים, תמיכות), בדיני עבודה ומשמעת, ולמעשה בכל מה שנדרש. במשרד העוסק ברגולציה, אין הרבה פעולות או החלטות שאינן נדרשות לליווי משפטי. בנוסף הלשכה המשפטית מכינה חקיקה בנושאי סביבה – חקיקה ראשית וחקיקת משנה – מגיבה להצעות חוק ותקנות של משרדים אחרים ולהצעות חוק פרטיות של חברי כנסת בנושאי סביבה, ומייצגת את המשרד בוועדות הכנסת ובוועדות השרים בהליכי החקיקה. כמו-כן אנו מעמידים לדין בעבירות סביבה בבתי-המשפט, מתמודדים עם עתירות ועם תביעות אזרחיות נגד המשרד, ובשנים האחרונות אף יוזמים תביעות אזרחיות של המשרד בגין נזקים אקולוגיים. במישור הבינלאומי, שבסביבה הוא מאוד רלוונטי, אני נדרשת לבחינה ואישרור של אמנות בינלאומיות, ואציין גם כי יש צורך בלא מעט הרצאות ופעולות הדרכה כחלק מן התפקיד – הן בתוך המשרד והן מחוצה לו. מה היה מסלול הקריירה שלך? החלטתי ללמוד משפטים עם סיום התיכון, במסגרת העתודה האקדמית, וזאת בשעה שלא היה במשפחתי ובסביבתי, ולמעשה לא הכרתי, אף עורך-דין. מעולם לא הצטערתי על הבחירה. המשיכה הייתה תמיד לסקטור הציבורי, מתוך תחושת 'מגוּייסוּת' לעם ולמדינה, שאפיינה את הבית בו גדלתי. שירתתי בפרקליטות הצבאית, בסדיר ובקבע, במשרד הפנים, שנים רבות במשרד המשפטים (בלשכת היועץ המשפטי לממשלה ובמחלקת ייעוץ וחקיקה), שבמהלכן הייתי גם נציגת משרד המשפטים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ויושבת ראש ועדת המשנה לעררים שלה, ובשנים האחרונות כַּיועצת המשפטית של המשרד להגנת הסביבה. במהלך השירות הצבאי השלמתי תואר שני (מחקרי) במשפטים באוניברסיטה העברית, ובמהלך תקופת השירות במשרד המשפטים .HARVAD השלמתי תואר שני במינהל ציבורי באוניברסיטת איך מתנהל יום העבודה שלך? מהם הנושאים העיקרייםשלהםאתמקדישה את מירב זמנך? בדרך-כלל לוח הזמנים שנקבע מראש ליום העבודה אינו דומה לזה שמתקיים בסופו של דבר. תמיד צפוי שיבוא הבלתי-צפוי וישבש את כל התכנון. איך את בוחרת אילו נושאים להוציא לטיפול של עורכי דין חיצוניים? על אף יתרונותיה של ההפרטה, במיוחד בהיבט של גמישות, להשקפתי אנו מוציאים יותר מדי החוצה – לא רק בתחום המשפט, גם בתחומים מקצועיים אחרים של המדינה – ובכך יוצרים תלות, מאבדים מן המומחיות והידע כרגולטור, כמו גם מן היכולת לעשות בקרה על העבודה שהופרטה. שלא לדבר על הפוטנציאל הרב לניגודי עניינים במדינתנו הקטנה. דלית דרור היועצת המשפטית למשרד להגנת הסביבה בתוך גבולות החוקיות – על היועץ המשפטי לכבד את האוטונומיה של מקבלי ההחלטות, תוך הצגה מהימנה של הסיכונים והסיכויים המשפטיים. זהו ריקוד עדין. ת ו י ט פ ש מ ה ת ו צ ע ו י ה ועידת שינוי אקלים של האו"ם

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz