עורך הדין - גיליון 43 - ספטמבר 2019

2019 ספטמבר | 43 גליון | עורך הדין | 32 יו"ר מחוז ירושלים עו"ד אשר אקסלרד קורות חיים: , יליד ראשון לציון, בוגר תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה 65 בן . מתגורר בירושלים. נשוי, אב 1978 העברית בירושלים, מחזור לשניים וסבא לארבעה. . עוסק 1980 עוסק בעריכת דין עצמאית מאז שהוסמכתי בשנת בעיקר בליטיגציה אזרחית. משרדי בירושלים פעיל במשפט מסחרי, במשפט מינהלי וציבורי, בדיני תאגידים ובתחומים נוספים של המשפט האזרחי. . במהלך שנות 1987 אני פעיל במוסדות לשכת עורכי הדין מאז שנת פעילותי בלשכה כיהנתי כממלא מקום יו"ר המועצה הארצית, יו"ר ועדת האתיקה בירושלים, יו"ר ועדת בתי המשפט בירושלים וחבר .1999 בוועד המחוז מאז שנת אני מכהן כיו"ר ועד מחוז ירושלים, וזו לי הקדנציה 2007 מאז שנת הרביעית שבה אני זוכה לאמון החברים במחוז ומכהן בתפקיד מאתגר זה. היעדים המרכזיים מתן שירות ברמת הפרט לפתרון הבעיות שמטרידות כל אחד .1 מעורכי הדין במחוז. קשב ודלת פתוחה לכל אחת ואחד בשורות המקצוע שלנו בבירה. עיבוי מערך ההשתלמויות המקצועיות לעורכי הדין בכלל, .2 ולעורכי הדין החדשים בפרט. הקניית ידע מעודכן והבאת מיטב המרצים מן השורה הראשונה למערך זה. סיוע לעורכי דין מבקשי עבודה בפעילות השמה מקצועית שאנו .3 מקדמים בהתמדה במחוז ירושלים תוך חיבור ותיקים לצעירים שזה עתה הוסמכו. חיזוק הקשר בין לשכת עורכי הדין למערכת המשפט ומוסדות .4 הציבור שבמחוז והגנה על עצמאות מערכת המשפט ומעמדה. מניעת החדרת פוליטיזציה לפעילותה של לשכת עורכי הדין .5 במחוז. במסגרת פעילותי ופעילות הסיעה שבראשה אני עומד (סיעת הפע"מ – פרקליטים, עורכי דין, משפטנים) ניצבת התפיסה שבית לשכת עורכי הדין בירושלים הוא המרכז לכל הפעילויות המשמעותיות של הקהילה המשפטית בירושלים. שאיפתנו היא שבית הלשכה אכן ישמש בית חם לכל הקהילה המשפטית בירושלים, ויתפקד בפועל כ"בית ועד לחכמים". בית לכל עורכות ועורכי הדין בבירה רבת המגזרים. בהתמדה אנו מקיימים בבניין הלשכה כנסים מקצועיים רבים המשותפים לפרקליטות, לתביעות המשטרה, לתביעות התעבורה, לסנגוריה הציבורית ולסנגורים פרטיים. שיח נמשך ופתוח עם שופטים: בקביעות מתקיימים בבניין לשכת עורכי הדין מפגשי שיח עם שופטי הערכאות השונות בירושלים, בהתכנסויות נפרדות עם שופטי בית המשפט המחוזי, עם שופטי בית משפט השלום ועם שופטי בית הדין לעבודה. עוד מתקיימות בבניין הלשכה בירושלים פעילויות רבות וחוגים לימודיים וחברתיים. חברות וחברי המחוז יוצאים לא אחת למפגשים משותפים של בילוי המיועד למשפחה כולה. גאוותנו בירושלים היא על כך שלשכת עורכי הדין מחבקת ומעניקה שירות לכל עורכי הדין שבמחוז, בלי כל הבדל. בלשכת עורכי הדין בירושלים פעילים אלה בצד אלה עורכי הדין הפרטיים, עורכי הדין עובדי המגזר הציבורי, עורכי דין יהודים ועורכי דין ערבים, עורכי דין חילונים ועורכי דין שומרי מצוות, עצמאים ושכירים. כל אחד מן המגזרים מקבל במסגרת פעילות הלשכה את ההתייחסות הייחודית ואת הפעילות המסייעת שלה הוא זקוק. מקצוע עריכת הדין ציבור עורכי הדין משקף, מטבע הדברים, את פניה של החברה הישראלית. ברור מכך שקל מאוד – למי שמעוניין בכך – להבליט את השונה ואת המפריד בינינו. זוהי רעה חולה, ותפקידה של לשכת עורכי הדין להימנע מדרך מסוכנת זו ולהגביר אחדות תוך הדגשת המשותף לכולנו. הצבנו לעצמנו מטרה, ואנו פועלים בעקביות למימושה: להתמקד במאחד והמשותף לכולנו, ולפעול יחד לחיזוק המעמד המקצועי של עורכי הדין בירושלים. לשפר את הרמה המקצועית של עורכי הדין ולאפשר לעורכי הדין לקיים את ייעודם המקצועי לטובת שולחיהם ולטובת החברה הישראלית כולה. שיתוף הפעולה המתקיים בין המגזרים השונים בקהילה המשפטית הוא בעיניי מקור לגאווה, וראוי שישמש מודל לחיקוי. משימות הלשכה בעת הזו מוטלת חובת חירום לפתחה של לשכת עורכי הדין: להתגייס לחיזוק מעמדה של מערכת המשפט. גורמים פוליטיים אינטרסנטיים מקצוות שונים של המערכת הפוליטית פועלים להחלשתו של בית המשפט העליון, תוך סיכון מעמדו ויכולתו של בית המשפט העליון במילוי חובותיו להגנה על זכויות אדם ולהקפדה על קיומם של סדרי ממשל תקינים בחברה. כל אחד ואחת מאיתנו, עורכי ועורכות הדין, משמש כידון במאבק הנמשך לשמירה על מעמדה הייחודי של מערכת המשפט. זהו מאבק חברתי וציבורי, ענייני ותדמיתי, מאבק יומיומי, שוחק ומתמיד. אני רואה חשיבות ראשונה במעלה לכך שבקדנציה הקרובה תתגייס לכך לשכת עורכי הדין ותהיה גורם מוביל בחברה הישראלית, במאבק להגנה על מעמדו הייחודי של בית המשפט העליון. בצד מטרה חשובה זו, נמשיך בירושלים לפעול לחיזוק מעמד מקצוע עריכת הדין, נסייע לפרנסתם של עורכי דין ותיקים ואלה שזה עתה הצטרפו לשורות בפעילות ההשמה המקצועית שלנו. נתגבר את מערך ההשתלמויות המקצועיות במחוז, ונעמוד לרשות כל אחד ואחת כדי להגיע למיצוי והישגיות במקצוע שבו בחרנו כדרך חיים – מקצוע שהוא שליחות.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz