ידיעות נוספות
כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות) (הוראת שעה) התשע"ד-2014 הודעה בדבר תיקון לכללי התמחות-המועד בו ניתן יהיה לפנות למשרדי עורכי הדין לשם תיאום ראיון להתמחות.
קורס בסיסי בגישור עו"ד ענת מנדלסון, ממונה על המוסד הארצי לגישור של הלשכה המוסד הארצי לגישור של הלשכה מזמין חברי/ות הלשכה ומתמחים/ות להירשם לקורס גישור, שאושר על ידי הוועדה המייעצת לעניין גישור בבתי המשפט.
רשימת מוסדות מוכרים ללימודי משפטים בארץ לנוחיותכם/ן - מצ"ב רשימת המוסדות המוכרים על ידי הלשכה ללימודי משפטים, כולל מספרי טלפונים
**מדור פסיקה** להלן ריכוז של מספר פסיקות חשובות הנוגעות למהלך ההתמחות והמפורסמות באתר
כניסה לתיק האישי לידיעת המתמחים/ות שעברו את בחינות ההסמכה בכתב ובע"פ - פעם שעברתם/ן את בחינות ההסמכה בכתב ובעל פה, מוסרת הרשומה ממאגר המתמחים ואין אפשרות להיכנס לתיק האישי כמתמחה. ככל שנחוצים לכם/ן פרטים על הבחינות או פרטים על ההתמחות, יש לפנות למחלקת המתמחים, לפי הפרטים שבראש עמוד זה. הינכם/ן מוזמנים/ות להיכנס לגיליון הפרטים האישיים באתר, כעורכי/ות דין.
עמוד בית מתמחים 
לשכת עורכי הדין - מחלקת מתמחים יהודית ליאני - עורכת תוכן
כתובת: רח’ שופן 1, ירושלים 92190. שעות קבלה: ימים א’-ה’ 13:00 - 08:30. טלפון:1599-500-606, פקס: 5610062 - 02 דואר אלקטרוני: mitmahim@israelbar.org.il
בחינת ההתמחות הינה בחינה מסכמת של הידע, הבקיאות וההתמצאות במקצועות המעשיים, ורשימה זו אינה רשימה בלעדית, היא רק באה להנחות את הנבחן בשלב ההכנות לבחינות, ואין היא מתיימרת להיות רשימה ממצה. היקף החומר שעל הנבחנים לדעת קבוע בתקנות, ובהן בלבד.
להלן התשובות הנכונות וסימוכין - בחינת הסמכה בכתב מועד נובמבר 2014
מתחילים בקרוב התמחות ולא יודעים מה עושים, איך נרשמים ומתי??? מצ"ב מדריך המפרט ומסביר את כללי הרישום להתמחות (כולל טפסים לרישום).
להלן פרטי קורס מדרשה לעולים, שיפתח ביום ראשון, 26.10.14 .
הוועד המרכזי, בישיבתו מיום 22.1.14 , אימץ את עמדת פורום עבודה של לשכת עורכי הדין ואת עמדת סגנית הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה, לפיה יש להחיל את צו ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחים על כל חלקיו, לרבות הפרשה למרכיב פיצויי פיטורים.
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון