ידיעות נוספות
כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות) (הוראת שעה) התשע"ד-2014 הודעה בדבר תיקון לכללי התמחות-המועד בו ניתן יהיה לפנות למשרדי עורכי הדין לשם תיאום ראיון להתמחות.
בחינה בעברית משפטית מועד אוקטובר - 21.10.14 בחינה בעברית משפטית לעו"ד ומשפטנים מחו"ל נקבעה ליום שלישי, 21.10.14 בשעה 11:00 ,בלשכת עורכי הדין , רח’ שופן 1 ירושלים
קורס בסיסי בגישור עו"ד ענת מנדלסון, ממונה על המוסד הארצי לגישור של הלשכה המוסד הארצי לגישור של הלשכה מזמין חברי/ות הלשכה ומתמחים/ות להירשם לקורס גישור, שאושר על ידי הוועדה המייעצת לעניין גישור בבתי המשפט.
רשימת מוסדות מוכרים ללימודי משפטים בארץ לנוחיותכם/ן - מצ"ב רשימת המוסדות המוכרים על ידי הלשכה ללימודי משפטים, כולל מספרי טלפונים
**מדור פסיקה** להלן ריכוז של מספר פסיקות חשובות הנוגעות למהלך ההתמחות והמפורסמות באתר
כניסה לתיק האישי לידיעת המתמחים/ות שעברו את בחינות ההסמכה בכתב ובע"פ - פעם שעברתם/ן את בחינות ההסמכה בכתב ובעל פה, מוסרת הרשומה ממאגר המתמחים ואין אפשרות להיכנס לתיק האישי כמתמחה. ככל שנחוצים לכם/ן פרטים על הבחינות או פרטים על ההתמחות, יש לפנות למחלקת המתמחים, לפי הפרטים שבראש עמוד זה. הינכם/ן מוזמנים/ות להיכנס לגיליון הפרטים האישיים באתר, כעורכי/ות דין.
עמוד בית מתמחים 
לשכת עורכי הדין - מחלקת מתמחים יהודית ליאני - עורכת תוכן
כתובת: רח’ שופן 1, ירושלים 92190. שעות קבלה: ימים א’-ה’ 13:00 - 08:30. טלפון:1599-500-606, פקס: 5610062 - 02 דואר אלקטרוני: mitmahim@israelbar.org.il
החלה הרשמה לבחינות הסמכה מועד נובמבר 2014 . ההרשמה תסתיים ב 1.9.14
מועדי בחינה בעל פה לנבחנים חוזרים נקבעו לימים 16-20, ו- 23-24 בנובמבר, בלשכת עורכי הדין רח’ שופן 1 ירושלים. יש להרשם ולשלוח טפסים כמצ"ב .מועד אחרון להרשמה - 7.10.14.
מתחילים בקרוב התמחות ולא יודעים מה עושים, איך נרשמים ומתי??? מצ"ב מדריך המפרט ומסביר את כללי הרישום להתמחות (כולל טפסים לרישום).
הוועד המרכזי, בישיבתו מיום 22.1.14 , אימץ את עמדת פורום עבודה של לשכת עורכי הדין ואת עמדת סגנית הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה, לפיה יש להחיל את צו ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחים על כל חלקיו, לרבות הפרשה למרכיב פיצויי פיטורים.
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון