ידיעות נוספות
**מדריך למתמחה-הסבר וטפסי רישום** מתחילים בקרוב התמחות ולא יודעים מה עושים, איך נרשמים ומתי??? מצ"ב מדריך המפרט ומסביר את כללי הרישום להתמחות (כולל טפסים לרישום).
הודעה בדבר מועד תחילת הראיונות והמועד הראשון לקבלה להתמחות מחלקת מתמחים מועד תחילת הראיונות לשנת 2020 יהיה יום שני, כ’ באדר התש"פ, 16.3.2020. המועד הראשון לקבלה להתמחות יהיה יום חמישי, א’ בניסן התש"פ, 26.3.2020.
החלטת הוועדה הבוחנת בעררים – מועד חורף 2019 הוועדה הבוחנת בראשות כבוד השופט (בדימוס) משה יועד הכהן התכנסה ביום 6.2.20 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 12.12.19. לאחר בחינה מקיפה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות:
כניסה לתיק האישי לידיעת המתמחים/ות שעברו את בחינות ההסמכה בכתב ובע"פ - פעם שעברתם/ן את בחינות ההסמכה בכתב ובעל פה, מוסרת הרשומה ממאגר המתמחים ואין אפשרות להיכנס לתיק האישי כמתמחה. ככל שנחוצים לכם/ן פרטים על הבחינות או פרטים על ההתמחות, יש לפנות למחלקת המתמחים, לפי הפרטים שבראש עמוד זה. הינכם/ן מוזמנים/ות להיכנס לגיליון הפרטים האישיים באתר, כעורכי/ות דין.
עמוד בית מתמחים 
לשכת עורכי הדין - מחלקת מתמחים יהודית ליאני - עורכת תוכן
כתובת: רח’ שופן 1, ירושלים 92190. שעות קבלה: ימים א’-ה’ 13:00 - 08:30. טלפון:1599-500-606, פקס: 5610062 - 02 דואר אלקטרוני: mitmahim@israelbar.org.il
תעודות הסמכה למי שהוזמן ולא נכח בטקסים קודמים לרבות הטקס האחרון
מוסמכים יקרים, מוסמך/מוסמכת אשר הוזמנו לטקס ואשר לא נכחו בטקס האחרון , וכן מוסמכים שהוזמנו ואשר לא נכחו בטקסים הקודמים , יכולים/ות לקבל את תעודת ההסמכה במשרדי הלשכה בירושלים, רח שופן 1, בימים א’-ה’ , בשעות 08:30-13:00 ,יש לבוא עם תעודה מזהה
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון