ידיעות נוספות
כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות) (הוראת שעה) התשע"ד-2014 הודעה בדבר תיקון לכללי התמחות-המועד בו ניתן יהיה לפנות למשרדי עורכי הדין לשם תיאום ראיון להתמחות.
קורס בסיסי בגישור עו"ד ענת מנדלסון, ממונה על המוסד הארצי לגישור של הלשכה המוסד הארצי לגישור של הלשכה מזמין חברי/ות הלשכה ומתמחים/ות להירשם לקורס גישור, שאושר על ידי הוועדה המייעצת לעניין גישור בבתי המשפט.
רשימת מוסדות מוכרים ללימודי משפטים בארץ לנוחיותכם/ן - מצ"ב רשימת המוסדות המוכרים על ידי הלשכה ללימודי משפטים, כולל מספרי טלפונים
**מדור פסיקה** להלן ריכוז של מספר פסיקות חשובות הנוגעות למהלך ההתמחות והמפורסמות באתר
כניסה לתיק האישי לידיעת המתמחים/ות שעברו את בחינות ההסמכה בכתב ובע"פ - פעם שעברתם/ן את בחינות ההסמכה בכתב ובעל פה, מוסרת הרשומה ממאגר המתמחים ואין אפשרות להיכנס לתיק האישי כמתמחה. ככל שנחוצים לכם/ן פרטים על הבחינות או פרטים על ההתמחות, יש לפנות למחלקת המתמחים, לפי הפרטים שבראש עמוד זה. הינכם/ן מוזמנים/ות להיכנס לגיליון הפרטים האישיים באתר, כעורכי/ות דין.
עמוד בית מתמחים 
לשכת עורכי הדין - מחלקת מתמחים יהודית ליאני - עורכת תוכן
כתובת: רח’ שופן 1, ירושלים 92190. שעות קבלה: ימים א’-ה’ 13:00 - 08:30. טלפון:1599-500-606, פקס: 5610062 - 02 דואר אלקטרוני: mitmahim@israelbar.org.il
נפתחה ההרשמה לבחינות ההתמחות בכתב ובעל פה מועד קיץ 2015 . מועד אחרון להרשמה - 5.3.15
מתחילים בקרוב התמחות ולא יודעים מה עושים, איך נרשמים ומתי??? מצ"ב מדריך המפרט ומסביר את כללי הרישום להתמחות (כולל טפסים לרישום).
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון