ידיעות נוספות
**מדריך למתמחה-הסבר וטפסי רישום** מתחילים בקרוב התמחות ולא יודעים מה עושים, איך נרשמים ומתי??? מצ"ב מדריך המפרט ומסביר את כללי הרישום להתמחות (כולל טפסים לרישום).
הנחיות למתמחים בעניין השלכות משבר הקורונה מחלקת מתמחים הנחיות בנושאים: מתמחה בבידוד; עבודה מהבית; מתמחה שהוצא לחל"ת; בחינת הסמכה מועד קיץ 2020; בקשות להירשם להתמחות ודוחות תקופתיים ובקשה להיבחן בבחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 ובקשות להתקבל ללשכה למי שאינם צריכים להיבחן. בהתאם להחלטת ועדת ההתמחות הארצית שאושרה במועצה הארצית יעמדו הנחיות אלה בתוקף עד ליום 31.5.20.
כניסה לתיק האישי לידיעת המתמחים/ות שעברו את בחינות ההסמכה בכתב ובע"פ - פעם שעברתם/ן את בחינות ההסמכה בכתב ובעל פה, מוסרת הרשומה ממאגר המתמחים ואין אפשרות להיכנס לתיק האישי כמתמחה. ככל שנחוצים לכם/ן פרטים על הבחינות או פרטים על ההתמחות, יש לפנות למחלקת המתמחים, לפי הפרטים שבראש עמוד זה. הינכם/ן מוזמנים/ות להיכנס לגיליון הפרטים האישיים באתר, כעורכי/ות דין.
עמוד בית מתמחים 
לשכת עורכי הדין - מחלקת מתמחים יהודית ליאני - עורכת תוכן
כתובת: רח’ שופן 1, ירושלים 92190. שעות קבלה: ימים א’-ה’ 13:00 - 08:30. טלפון:1599-500-606, פקס: 5610062 - 02 דואר אלקטרוני: mitmahim@israelbar.org.il
לאור אילוצי משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, יתבצע תהליך שיבוץ הנבחנים למקומות בהם ייבחנו בסמוך למועד הבחינה. הלשכה תעשה כל מאמץ להקדים את התהליך אך על ציבור הנבחנים להתאזר בסבלנות.
בהתאם להוראת תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, מודיעה בזאת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, כי בחינת ההסמכה לעריכת דין במועד קיץ 2020 תיערך באופן המפורט.
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 27.8.20 (מועד משוער), בירושלים. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד אוגוסט 2020 החל מיום 19/4/20. ההרשמה תיסגר ביום 31/5/20.
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין התקינה באישור שר המשפטים הוראת שעה המחייבת את עורכי הדין המגייסים מתמחים בתקופת הראיונות תש"ף (9/6 עד 18/6) להיות רשומים למערכת שידוך יציב, וכן לוודא שהמועמד המתראיין רשום למערכת, כתנאי לקיום הראיון. יודגש כי החובה הינה להירשם למערכת, אם כי השימוש בה מומלץ ומועיל, והיא חלה אך ורק למקיימים ראיונות למועמדים במהלך תקופת הראיונות תש"ף.
תעודות הסמכה למי שהוזמן ולא נכח בטקסים קודמים לרבות הטקס האחרון
מוסמכים יקרים, מוסמך/מוסמכת אשר הוזמנו לטקס ואשר לא נכחו בטקס האחרון , וכן מוסמכים שהוזמנו ואשר לא נכחו בטקסים הקודמים , יכולים/ות לקבל את תעודת ההסמכה במשרדי הלשכה בירושלים, רח שופן 1, בימים א’-ה’ , בשעות 08:30-13:00 ,יש לבוא עם תעודה מזהה
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון