ידיעות נוספות
מחוזות הלשכה  ירושלים
מחוז ירושלים - פרטים להתקשרות צוות מחוז ירושלים
כתובת: רח’ שופן 1, ירושלים 92190 טלפון: 5416300 – 02 פקס: 5610554 – 02 דוא"ל: district@jer-bar.org.il
ערבי עיון, השתלמויות ופעילויות - אוקטובר-דצמבר 2013 עו"ד לילך נחמיה, מנהלת תחום השתלמויות, ועד מחוז ירושלים
ערבי עיון מטעם ועד מחוז ירושלים; השתלמויות תעודה מטעם ועד מחוז ירושלים; השתלמויות מטעם המכון להשתלמות עורכי דין ופעילויות נוספות.
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון