עבודה נוספת - יוסף רייטן נ’ הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין
ערכאה:
אחר
סוג הליך:
עת
הרכב שופטים:
ד. חשין
צד א':
רייטן יוסף 
צד ב':
לשכת עורכי הדין 
תאריך (לועזי):
14.01.2010
תאריך עברי :
יד טבת תש"ע
גוף ההחלטה/פס"ד:
לפסק הדין המלא לחץ כאן
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון