חברות בלשכה - יעקב חדאד נ’ לשכת עורכי הדין
ערכאה:
עליון
סוג הליך:
עת"מ
הרכב שופטים:
א.א. לוי ע. ארבל ח. מלצר
צד א':
חדאד יעקב 
צד ב':
לשכת עורכי הדין 
תאריך (לועזי):
12.4.2008
תאריך עברי :
ז כסלו תשס"ט
גוף ההחלטה/פס"ד:
בית המשפט העליון דחה עתירה של מנהל בנק שהורשע לפי הודאתו בעבירות של מעילה באימון והפרת אמונים, להורות ללשכה לקבלו כחבר בלשכה.
 
בית המשפט העליון דחה את הערעור תוך שהוא סומך ידיו על עמדת הלשכה כי ההחלטה שהמערער לא יוכל להתקבל כחבר הלשכה טרם עבור תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים הינה החלטה ראויה וסבירה.
 
פסק דין זה מתווסף לפסקי דין קודמים של בית המשפט העליון בהם מתגבשת ההלכה כי תקופת ההתיישנות על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים הינה התקופה התיקנית שרק לאחר שהיא חלפה ניתן לשקול קבלתו כחבר הלשכה של מועמד אשר נדון על עבירה שיש עימה קלון.
 
לפסק הדין המלא, לחץ כאן
 
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון