חברות בלשכה - רז משגב נ’ לשכת עורכי הדין בישראל
ערכאה:
בית משפט לעניינים מקומיים
סוג הליך:
עת"מ
הרכב שופטים:
ש. גדות
צד א':
רז משגב 
צד ב':
לשכת עורכי הדין הועד המרכזי
תאריך (לועזי):
14.05.2008
תאריך עברי :
ט אייר תשס"ח
גוף ההחלטה/פס"ד:
לפסק הדין המלא לחץ כאן
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון