משרדים - לוח משרדים - בבית סילבר משרדים להשכרה בגדלים שונים

להשכרה בבית סילבר
20-220 מר ניתן לחלק את החדרים לגדלים שונים
לעורכי דין תנאים טובים

הצעה:
בבית סילבר משרדים להשכרה בגדלים שונים
מעלית:
כן
סך הכל שטח:
220
שם מלא של המציע:
דוד דואיב
כתובת דואר אלקטרוני:
Hen@realup.co.il
טלפון:
050 - 8265168
טלפון סלולרי:
0549468007
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון