לוחות מודעות - לוח כללי -ענבל חברה לביטוח בע"מ
הצעה / ביקוש:
הצעה
שם המציע:
ענבל חברה לביטוח בע"מ
נושא:
מכרז פומבי לגיוס יועץ מדיקולגלי
פירוט:
היחידה לניהול סיכונים ברפואה בענבל
מבקשת לאתר יועץ שהינו/ה עו"ד
באמצעות מכרז פומבי לליווי וייעוץ
מדיקולגאלי וניהול פורומים עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה


מסמכי ההליך באתר ענבל חברה לביטוח בע"מ במדור מכרזים
https://www.inbal.co.il/HomeWebPages/Process.aspx?ProcessNum=09/2020&itemID=114
כתובת דואר אלקטרוני:
iditb@inbal.co.il
כתובת:
קריית שדה התעופה נתב"ג
קריית שדה התעופה
טלפון:
03-9778139
פקס :
03-9778145
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון