לוחות מודעות - לוח כללי -אורטל שירותי משרד מרחוק
הצעה / ביקוש:
הצעה
שם המציע:
אורטל שירותי משרד מרחוק
נושא:
שירותי משרד מרחוק
פירוט:
שירותי משרד הכוללים:
הקלדות
הגשות בנט המשפט / כלים שלובים
תיאומי פגישות / שיחות / ועידות
ניהול יומנים
תפעול מערכת קומיט / עודכנית
הפניית שיחות ומענה אנושי להשארת הודעות.
משימות שוטפות ע"פ הנדרש
כתובת דואר אלקטרוני:
ortaldyr@gmail.com
כתובת:
כל הארץ
טלפון סלולרי:
0509499729
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון