עוד על סדר היום

משולחנה של ועדת הייעוץ לענייני פרסומת: כרטיס הביקור של עורך הדין

30.06.2015

עו"ד אנדריאה דיאמנט קופייקין, ממונה על ועדות – מחלקת האתיקה

האם מותר כרטיס ביקור מגנטי; האם ניתן לעשות שימוש בסמל הלשכה; אילו פרטים ניתן לכלול על גבי כרטיס הביקור; מה יכלול כרטיס הביקור של עו"ד שהגביל את חברותו? להלן מקבץ החלטות של ועדת הייעוץ לענייני פרסומת אודות כרטיס הביקור של עורך הדין.

צורת הפרסום

 1. כרטיס ביקור מגנטי של עורך דין – אסור (גיליון אתיקה מקצועית מס' 21 וגיליון מס' 13). ראשית, מקובל, שכרטיס ביקור, המכבד את בעליו, עשוי מנייר. שנית, יש חשש שעצם היות הכרטיס ממוגנט, יוביל ליצירת פרסומת אסורה, גם ללא שליטת עורך הדין. שלוש, פורסמה החלטה של הועדה האוסרת על פרסומת לעורך דין כחלק מלוח פרסום מגנטי המיועד לתליה על מקררים (אתיקה מקצועית 13).
 2. אסור לעורך דין לעשות שימוש בסמל לשכת עורכי הדין על גבי נייר המכתבים או כרטיס הביקור שלו. השימוש בסמל הלשכה מותר אך ורק ללשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית 16).
 3. אסור להוסיף לכרטיס הביקור לוגו ו/או איור (אתיקה מקצועית 7).
 4. עורך דין אשר עוסק בעיסוק נוסף אינו רשאי להשתמש בכרטיס ביקור כפול שמצד אחד פרטיו כעורך דין ומהצד השני של הכרטיס פרטיו כרואה חשבון/מתווך וכל עיסוק אחר. לכל עיסוק יש להשתמש בכרטיס ביקור נפרד. אין לאחד בין כרטיסי הביקור וזאת לאור ההפרדה הנדרשת לפי סעיף 1 (ג) לכללי עיסוק אחר  (אתיקה מקצועית 33; ר' גם גיליון 39 – החלטת הוועדה לענייני עיסוק אחר).
 5. אין מניעה לציין בכרטיס הביקור, בנייר המכתבים ובמודעות פרסומת, את הקוד ,QR ובלבד שהקוד מצפין בתוכו טקסט המותר לפרסום עפ"י כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001 (טרם פורסם).

תוכן הפרסום

 1. על גבי כרטיס הביקור ניתן לציין את תחומי העיסוק של עורך הדין (אתיקה מקצועית 33).
 2. ניתן לרשום בכרטיס ביקור את התואר מגשר בהתאם לכלל 3 ב (4) לכללי הפרסומת (אתיקה מקצועית 21).
 3. על כרטיס הביקור לא ניתן לציין את עובדת היותו של עורך הדין שופט בדימוס (אתיקה מקצועית 11).
 4. עורך דין המבצע את עבודתו בביתו בישוב X, אך נפגש עם לקוחותיו בישוב אחר, יציין על כרטיס הביקור את הכתובת המיועדת לקבלת מסמכי בי-דין ודברי דואר אחרים (אתיקה מקצועית 16).
 5. מותר לעורך דין לנהל פורום מקצועי-משפטי באינטרנט של מי שאינו משרד עורכי דין. במקרה כזה, כרטיס הביקור של מנהל הפורום יכלול רק את הפרטים המותרים לפי כלל 3(ב) ו- (ג) לכללי הפרסומת (אתיקה מקצועית 13).
 6. מותר שימוש באותיות בצבעים שונים בנייר בכרטיס ביקור (אתיקה מקצועית 9).
 7. על כרטיס הביקור של עיסוק אחר (למשל, כסוכן ביטוח), רשאי אדם להקדים לשמו את התואר עו"ד, אולם יש לציין על כרטיס הביקור ו/או נייר המכתבים שהעיסוק הוא שלא בתפקיד משפטי (אתיקה מקצועית 9).
 8. אסור לציין בכרטיס הביקור "קצין משטרה ותובע משטרתי לשעבר"(אתיקה מקצועית 7).
 9. בהתאם לכלל 1(ג) לכללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג-2003, אין לציין באותו כרטיס ביקור עובדת היות עוה"ד גם מתווך נדל"ן. כמו כן, בחתימה על מכתב, צריך עוה"ד לציין אם מכתבו נכתב בתוקף היותו עו"ד או כמתווך נדל"ן (טרם פורסם).
 10. ציון התואר "סגן ומ"מ ראש מועצה", בצמידות לשמו של עוה"ד, איננה מותרת על גבי כרטיס ביקור, נייר מכתבים או כל מסמך משפטי היוצא ממשרדו של עוה"ד. המונח "תארים אחרים שיש לעוה"ד בתנאי שדין אחר מסדיר את השימוש בהם", אין כוונתו תאור תפקיד שבו נושא אדם באופן זמני בהקשר פוליטי או מוניציפאלי (טרם פורסם).

 

החלטות נוספות של ועדת האתיקה הארצית בעניין כרטיסי הביקור

 1. על כרטיס הביקור אין צורך לפרט האם עורך דין הגביל חברותו או את העובדה שאדם אינו פועל כעו"ד, אולם על נייר המכתבים ראוי לעשות כן.(החלטה מספר 93/02א).
 2. מותר לעורך דין לציין ליד שמו תואר אקדמי. במקרים רבים מציין עורך הדין בנייר המכתבים או בכרטיס הביקור את התואר האקדמי שהוענק לו בהיותו בוגר במשפטים: L.L.B.. כמו כן, מותר לעורך הדין לציין כל תואר אקדמאי שהוענק לו. כך למשל, אם עורך הדין הינו בעל תואר B.A. במדע המדינה, הוא רשאי לציין זאת ליד שמו. ויודגש כי הכוונה רק לתואר אקדמי הניתן על פי דין ו/או על פי הדרישות האקדמיות המחייבות. עם זאת, במקרה והתואר אינו תואר במשפטים על עורך הדין לציין זאת, ולהבדיל את אותו תואר אקדמי מתוארו כעורך דין (החלטה מספר את/78/01).

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון