פרסומי רשות האכיפה והגבייה

מערכת "כלים שלובים" - טופסי הגשה

04.06.2013

מאיה גרינברג, מנהלת אגף הוצל"פ ארצי, רשות האכיפה והגבייה

במסגרת ההיערכות לקראת עליית מערכת "כלים שלובים", רצ"ב לשימושכם טפסי ההגשה (בקשות לביצוע ובקשות) החדשים.

 

 מס' טופס     שם הטופס 
 200  בקשה לביצוע – כביש אגרה 
 201  בקשה לביצוע משכון
 202  בקשה לביצוע עפ"י פקודת המיסים 
 203  בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב 
 204  בקשה למימוש נכסים בהוראת המשקם 
 205  בקשה לביצוע שטרות והמחאות
 206  בקשה לביצוע פס"ד כספי
 207  בקשה לביצוע פס"ד כספי מזונות / מזונות ביטוח לאומי 
 208  מזונות תקופתיים
 209  בקשה לביצוע פס"ד עשה
 210  נתוני חישוב קרן
 211  בקשות כלליות 1
 212  בקשות כלליות 2
 213  מידע
 214  עיכוב / ביטול / חידוש הליכים / סגירת תיק
 215  בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 1
 216  בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 2
 217  בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 3
 218  התנגדות / פרעתי
 219  בקשה לעדכן פרטי גורם
 220  בקשת כספיות
 221  הגבלות
 222  צו תשלומים / חייב מוגבל / איחוד תיקים
 223  טופס הוספת גורם בתיק
 224  בקשה למינוי כונס/ת נכסים
 225  דו"ח כונס/ת ראשוני – הליכים מקדמיים בהתאם לצו המינוי 
 226  דו"ח כונס/ת ביניים (304)
 227  בקשה לאישור מכר (303)
 228  דו"ח כונס/ת - כספי
 229  דו"ח כונס/ת סופי – סיכום פעילות הכונס/ת (305)

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון