הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תעתור לבג"ץ כנגד תיקונים בפקודת הביטוח הפוגעים בבעלי רכבים

12.07.2010

בן ציון ציטרין, מ"מ דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין תעתור לבג"ץ כנגב תיקון 17 לפקודת ביטוח רכב מנועי וכנגד תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים.

בחודש מרץ 2008 חוקקה הכנסת את תיקון 17 לפקודת ביטוח רכב מנועי, אשר הסמיך את שר האוצר להתיר לחברות הביטוח לכלול התניית השתתפות עצמית בפוליסת ביטוח החובה לרכב.

 

בפברואר 2010 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים במסגרתן נכלל נוסח של פוליסת ביטוח חובה תקנית הכוללת שאלות אשר חברת הביטוח רשאית להציג למבוטח, חובות גילוי של המבוטח וסנקציות כספיות במקרים בהם הפר מבוטח חובות אלה.

 

על פי עמדת לשכת עורכי הדין, חוק הפלת"ד יצר איזון כך שכל בעלי הרכבים חוייבו לרכוש ביטוח חובה אך במקביל ניתן פטור שפטר את הנפגע מהוכחת אשם מצג הפוגע והבטיח לו פיצוי כספי מוגבל. החקיקה וחקיקת המשנה, מפרות איזון חשוב זה.

 

תיקון 17 מאפשר, פוטנציאלית, לרוקן מתוכנו את חוק הפלת"ד, כאשר ביכולתו להתיר לחברות הביטוח לגבות סכום השתתפות עצמית עד מלוא סכומי הפיצוי בגין אובדן השתכרות ונזק לא ממוני.

 

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אימץ את עמדת פורום הנזיקין, בראשות עו"ד גלעד ווקסלר, לפיה חובות הגילוי המפורטות בפוליסה שפורסמה בתקנות הפיקוח מאפשרות שלילת פיצוי אף ללא קשר ענייני בין אי הגילוי לבין רמת הסיכון של המבטח. על פי עמדת הלשכה, נוצרה פגיעה בזכות הקניין ובזכות השוויון שכן הנהגים מופלים לעומת נפגעים אחרים וניתן כח לרשות המנהלית ליצור הסדר ראשוני. לכן, אישר הוועד המרכזי את הצעת הפורום לעתור לבג"ץ בעניין ולבקש את שינוי החקיקה וחקיקת המשנה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון