הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תצטרף כידיד בית המשפט לעתירה כנגד איגודי הספורט המונעים ייצוג משפטי בוועדות המשמעת

12.07.2010

בן ציון ציטרין, מ"מ דוברת הלשכה

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אימץ את בקשת הפורום למעמד המקצוע, לפיה תצטרף לשכת עורכי הדין כידיד בית המשפט לעתירה בנושא אי מתן זכות ייצוג בוועדות המשמעת של איגודי הספורט.

בית הדין העליון של איגוד ההתעמלות קבע כי ההסדר לגבי ייצוג משפטי בוועדות המשמעת דומה לזה של בית המשפט לתביעות קטנות, בו ככלל לא מתאפשר ייצוג על ידי עורכי דין. עוד נקבע, כי רק באישומים בהם יש היבטים חמורים, פליליים או מעין פליליים, קיימת חובת מתן זכות ייצוג.

 

הספורטאים, באמצעות עורכי הדין אמיר רוזנברג וגלית עופר, עתרו לבית המשפט המחוזי בת"א בבקשה לבטל את ההוראה בתקנון המשמעת של האיגודים, האוסרת על ייצוג משפטי בוועדות המשמעת ולביטול ההחלטות לשלילת ייצוג על ידי עורכי דין בהליכים המשמעתיים בעניינם.

 

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר פה אחד את הצעת הפורום למעמד המקצוע, להצטרף לעתירה כידיד בית המשפט. הלשכה תביע את עמדתה, לפיה שלילת הייצוג המשפטי איננה תקפה ופוגעת בכללי הצדק הטבעי. הזכות לייצוג היא זכות חוקתית שהפרתה מהווה פגיעה בכבוד האדם ומחייבת רשויות שלטוניות וגופים דו מהותיים.

 

לפי עמדת לשכת עורכי הדין, הדיון בוועדת המשמעת מבוסס בעיקרו על אדנים משפטיים שלנאשם אין הבנה מעמיקה בהם ומכאן החשיבות במתן זכות ייצוג על ידי עו"ד אשר הינו איש מקצוע המתמחה בתחום. אי מתן זכות ייצוג עלולה לפגוע מהותית בזכותו של הנאשם לנסות ולהוכיח את צדקתו, בהעדר כלים מקצועיים בידיו.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון