הודעות דוברות הלשכה

בעקבות פניית ראש לשכת עורכי הדין, ממשק עורכי הדין ב-"נט המשפט" הוצב בראש סדר העדיפויות

30.06.2010

בן ציון ציטרין, מ"מ דוברת הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין: "על הנהלת בתי המשפט לעשות מאמץ כביר למנוע ו/או לתקן הכשלים באופן מיידי".

בעקבות פנייתו של ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, הגדיר מנהל בתי המשפט, השופט משה גל, את נושא ממשק עורכי הדין למערכת המידע ככזה הניצב בראש סדר העדיפויות בכל הנוגע לביצוע שינויים ושיפורים במערכת.

 

ראש הלשכה פנה למנהל בתי המשפט, בעקבות מספר הולך וגדל של פניות עורכי דין המועברות אליו, הקשורות בתפקוד הלקוי של מערכת "נט המשפט", והנוגעות לתהליכי העבודה של המערכת ושל מזכירויות בתי המשפט. ראש הלשכה הדגיש, כי "עתה יותר מתמיד, משנשלמה פריסתה של המערכת בכל בתי המשפט בארץ, יש לפעול לתיקון הכשלים באופן שיגביר את אמון עוה"ד במערכת ויעודדם לעשות בה שימוש רחב. הלשכה תשמח לסייע ככל יכולתה בהכוונה ובהעברת מידע מהנהלת בתי המשפט לציבור עורכי הדין".

 

בעקבות פניית ראש הלשכה, הוקמה ועדה משותפת להנהלת בתי המשפט וללשכת עורכי הדין, בראשות השופטת (בדימוס) מיכאלה שידלובסקי אור, אשר החלה במיפוי השינויים הנדרשים, הקשורים בעבודת עורכי הדין במערכת, מתוך כוונה להתחיל בביצוע מיידי של השינויים שיתבקשו.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון