הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין קורא לחברי הכנסת שלא להאריך את תוקפו של הפיילוט בעניין הוידאו קונפרנס

29.06.2010

בן ציון ציטרין, מ"מ דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין: "הוראת השעה פוגעת בזכויות חשודים".

תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) (היוועדות חזותית-הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ע, מבקש להאריך את הוראת השעה בשנה נוספת, כך שהוראת השעה שהייתה תקפה לשלוש שנים תוארך לתקופה של שנה נוספת. כן מבקש החוק המוצע, לתקן את החוק העיקרי ולהרחיבו גם בהתייחס לדיונים בהארכות מעצר של עצורים שהוגש נגדם כתב אישום.

 

לשכת עורכי הדין טוענת, כי למרות שאלות כבדות המשקל שנותרו פתוחות, בהעדרו של 'המחקר המשלים' שנעשה בנושא, ולמרות אי הוודאות בדבר תקינותה של המערכת הטכנולוגית, אושרה ביום 6.8.09, בועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת, הארכת תוקפה של הוראת השעה בשנה נוספת. טרם יבשה הדיו על ההצעה הקודמת וגם בחינתה טרם הושלמה וכן טרם השתכנענו בדבר הצלחת הניסוי, אם בכלל, וכבר אצה הדרך להאריכו בשנה נוספת ועוד להרחיבו לעניינים נוספים שפוטנציאל פגיעתם בחירויות הפרט גדול בהרבה יותר?!

 

כזכור, פרוטוקולי ישיבות ועדת חוקה, שקדמו לחקיקת התיקון לחוק, מלמדים שאחד השיקולים המרכזיים שנשמעו מצד נציגי משרד המשפטים - יוזמי החוק, הוא החיסכון בעלויות ובמשאבים, ואילו היום, לובשים שיקולים אלה אצטלה של ''דאגה'' לכבודם וזכויותיהם של עצורים וחשודים.

 

יתירה מכך ובהתאם לזאת, סבורה לשכת עורכי הדין כי יש לדחות את רעיון ההיוועדות החזותית, גם אם נפתרו חלק מהקשיים הטכניים הקיימים בהליך זה כיום. הסכמתו של העצור אינה מעידה בהכרח על הסכמה חופשית מרצון ואין בה כדי להפוך את הכלי לכלי מידתי.

 

יו"ר הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין, עו"ד רחל תורן: "חששנו, לכל אורך הדרך, כי מרגע שהוחלט על עריכת פיילוט, נסללת הדרך להסדר של קבע, לא הופרך. ההארכה המתבקשת כיום, הינה שלב נוסף בדרך ליעד הקבוע השגוי. לדידנו, בכל הכבוד, שגה בית המשפט העליון בפסיקתו בעניין זה. זכויותיהם החוקתיות של המשתתפים בפיילוט עצמו מופרות. עקרון בסיסי זה לא ישתנה או יתגמש לנוכח תוצאות טכניות כאלה או אחרות של תקופה ניסיונית, ראשונית או נוספת".

 

בנסיבות אלה, קרא ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, לחברי הכנסת שלא לאשר את הצעת הממשלה להאריך את תוקפו של הפיילוט בשנה נוספת. לדבריו, זו אף הזדמנות נדירה לבית המחוקקים להפליא בדאגה לזכויות יסוד, אפילו מעבר לזו שגילה בפסיקתו בעניין זה בית המשפט העליון.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון