הודעות ועדכונים

שכר הטירחה המינימלי המומלץ העדכני בעסקאות מקרקעין - תזכורת

29.06.2010

צוות מחוז חיפה

 
 
 
פורום קניין ומקרקעין

יו"ר הפורום:

עו"ד אילן שרקון

 

מ"מ:

עו"ד עמינדב קוסובסקי

עו"ד צביה דותן - סטרנס

עו"ד יאיר סלומון

עו"ד יואל ברוך

סגן:

עו"ד יעל פנקס

עו"ד אלי בן מוחא

עו"ד ינון שי

עו"ד סנדי של

עו"ד אבי מוסרי

עו"ד נועה טלבי

עו"ד גליה הולנדר

עו" אלון גורן

עו"ד אריאל פלג

עו"ד יצחק פרידמן

עו"ד דורון כהן

 

 
 

08 יוני 2010

 

לכבוד

ציבור עורכי הדין

 

 

שכר הטירחה המינימלי המומלץ העדכני בעסקאות מקרקעין - תזכורת

 

בעקבות מידע שהגיע ללשכת עורכי הדין בדבר עורכי דין הגובים שכ"ט נמוך משמעותית משכ"ט הקבוע המינימאלי, המומלץ פורום קניין ומקרקעין מצא לנכון לתזכר את  החברים כי שכר הטירחה המינימאלי המומלץ העדכני בעסקאות מקרקעין בהתאם לסעיף 11(9)(ג) לתוספת לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש''ס- 2000 הינו: כששווי המקרקעין אינו עולה על 496,336 ש''ח- 1% משווי המקרקעין וכששווי המקרקעין עולה על 496,336 ש''ח- 1% מ- 496,336 ש''ח הראשונים של השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 496,336 ש''ח.

 

הפורום וחבריו סבורים כי שכר הטירחה המינימלי המומלץ העדכני לגבי טיפול בעסקאות במקרקעין הינו המינימום הנדרש על מנת שעורך הדין המטפל יעניק שירות טוב ונאמן ללקוחותיו ולציבור ומצמצם את החשש מפני התרשלות מקצועית של עורך הדין המטפל.     

 

 

ב ב ר כ  ה

אילן שרקון, עו"ד

יו"ר הפורום


חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון