הודעות דוברות הלשכה

בעקבות פניית פורום דיני עבודה של הלשכה, שונה נוהל הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורי נשים בהריון

20.06.2010

בן ציון ציטרין, מ"מ דוברת הלשכה

עו"ד נחום פינברג, יו"ר פורום דיני עבודה: "לא מקובל עלי כי המועדים שנקצבו הינם ’בממוצע’. אינני מכיר דרך חשיבה כזו בדין".

בעקבות פניית פורום דיני עבודה של לשכת עורכי הדין, בראשות עו"ד נחום פינברג, למשרד התמ"ת שונה נוהל הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה/לפגיעה בהכנסה מכח חוק עבודת נשים.

 

הפורום פנה למשרד התמ"ת עקב תלונות רבות שקיבל, על עיכובים בלתי סבירים במתן החלטות מטעם הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת בנוגע להיתר פיטורים של עובדות בהריון/בתקופת טיפולי פוריות וכן לשינויים בתנאי העסקתם. בפנייה לממונה על חוק עבדת נשים במשרד התמ"ת, הדגיש עו"ד פינברג, כי "מדובר בתופעה שהחריפה מאוד בשנה האחרונה, לפיה החלטות בנוגע להיתר פיטורים מתקבלות פעמים רבות לאחר הליך, שאורכו מגיע לעיתים לשלושה ואפילו לארבעה חודשים".הוא ביקש ממנהלת אגף ההסדרה של משרד התמ"ת לקיים בדק בית יסודי, על מנת לבחון כיצד ניתן לקצר את הליך בחינת ההיתר מבלי לפגוע בזכויות צד זה או אחר".

 

מאמצי השכנוע, שכללו פגישות ופניות רבות מצד פורום דיני עבודה של הלשכה, נשאו פרי, ובעקבותיהם, שונה הנוהל. לדברי עו"ד פינברג, הנוהל החדש יוצר התקדמות רבה מול המצב ששרר בפועל עד כה. "עם זאת", הוסיף, "הנוהל עדיין טעון שיפור, בפרט בנוגע למשך הזמן הכולל, שהוקצב לטיפול בהליך בקשת ההיתר, העומד על 30 יום בממוצע. עו"ד פינברג מתנגד לאמור בסעיף 8   (3) לנוהל, לפיו: "תשובה סופית לבקשת היתר...ככל האפשר, תוך 30 ימי עבודה, בממוצע, מיום קבלת הבקשה". בהקשר זה אמר: "לא מקובל עלי, כי המועדים שנקצבו בסעיף 8(3) הינם "בממוצע". אינני מכיר דרך חשיבה כזאת בנוהלים ו/או בדין".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון