הודעות דוברות הלשכה

הלשכה עתרה לבג"ץ נגד תקנות הגניזה החדשות בהוצל"פ

20.06.2010

עו"ד שמעון לפיד, ממונה פורום הוצל"פ

הועד המרכזי קיבל את הצעתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, לאמץ את עמדת פורום ההוצאה לפועל של הלשכה לפיה תקנות הגניזה החדשות מהוות פגיעה קשה בזכות הקניינית של הזוכה ופוגעות בשלטון החוק.

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין הביע את התנגדותו הנחרצת לתקנות הגניזה החדשות בהוצאה לפועל, ואישר פה אחד את ההצעה כי הלשכה תעתור לבג"ץ כנגד התקנות. כזכור, לפי תקנות הגניזה החדשות שנכנסו לתוקפן בהוראת השעה, בתוך חודש יבוערו כ- 700,000 תיקים המצויים בהוצאה לפועל, שלא נעשתה בהם פעילות מדצמבר 2005.

 

הוועד המרכזי קיבל את הצעתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, לאמץ את עמדת פורום ההוצאה לפועל של הלשכה לפיה תקנות הגניזה החדשות מהוות פגיעה קשה בזכות הקניינית של הזוכה ופוגעות בשלטון החוק.

 

יו"ר פורום ההוצאה לפועל, עו"ד סורין גנות, הסביר, כי תקנות הגניזה החדשות פוגעות באזרחים רבים אשר השקיעו ממיטב כספם וקיבלו פסק דין, אך כעת נפגעים משום שאין בידיהם אמצעים להפעיל הליכים בהוצאה לפועל או כי החייב ברח לחו"ל, ירד למחתרת או שאין בידו נכסים הניתנים לעיקול. זוכים רבים ממתינים לשעת הכושר להמשך פעילותם ואין בחוסר פעילותם משום רצון לוותר על זכויותיהם.

 

מ"מ יו"ר הפורום, עו"ד ליאור שפירא, הוסיף, כי המשמעות של הוראת השעה הינה הענשה כפולה של הזוכה בבחינת "הרצחת וגם ירשת": לא די בכך שהחייב התחמק מתשלום חובו, אלא שהוא מקבל מהמדינה פרס בדמות הודעה על ביטול החוב, וזאת על אף שהזוכה לא ויתר על חובו.

 

הוועד המרכזי הביע את עמדתו, כי הוראת השעה נועדה לייצר "הישג סטטיסטי" של המערכת ולא ניסיון אמיתי לשפר את מערכת גביית החובות בישראל. בנובמבר 2009 נכנסה לתוקפה רפורמה חדשה במערכת ההוצאה לפועל, וזו לא נבחנה בטרם הוחלט על תקנות הגניזה החדשות.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, אמר: "אנחנו מחויבים להביע את עמדתנו ואני מקווה שבג"צ יקבל אותה. תקנות הגניזה החדשות מהוות פגיעה חמורה בזכות הקניין ויובילו להמשך הירידה באמון מערכת שלטון החוק. לתפיסתנו, יש להתמודד עם האכיפה המוגבלת, ולא לפגוע בזוכים אשר מתקשים בגביית חובם. להערכתנו, עיקר הבעיה תהיה דווקא מנת חלקם של האזרחים הבלתי מיוצגים ע"י עורכי הדין, שעלולים שלא להשכיל לבצע הפעולה הדרושה בתיק למניעת ביעורו".

 

העתירה הדחופה לבג"ץ למתן צו על תנאי ובקשה למתן צו ביניים הוגשה באמצעות משרד עוה"ד נוף-קסוטו (בג"ץ 4161/10).

 

בעקבות הבקשה למתן צו ביניים מטעם הלשכה הודיעה רשות האכיפה והגביה על עיכוב הליך הביעור על פי התקנות החדשות עד לדיון בעתירה, כך שהתייתר למעשה הצורך בצו ביניים. עקב כך החליטה כב' השופטת מרים נאור ביום 8.6.10, כי לאור הודעת המשיבים אין צורך בצו ביניים, וציינה, כי העתירה תיקבע לדיון בהקדם.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון