הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת להקמת בית משפט לעניינים כלכליים

25.05.2010

בן-ציון ציטרין, מ"מ דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין בישראל מתנגדת להצעה להקים בית משפט מיוחד לעניינים כלכליים. נייר עמדה אודות עמדת הלשכה הופץ אתמול לכל הגורמים הנוגעים בדבר.

הלשכה תומכת בהמשך הליך ההתמקצעות של השופטים בתחומים השונים, לרבות התחום הכלכלי, על דרך ניתוב תיקים על ידי נשיאי בתי המשפט, ומתן הכשרה מתאימה לשופטים אלו.

 

מבלי לגרוע מההתנגדות להצעת החוק כולה, הלשכה מתנגדת לכל פגיעה המופיעה בהצעה בזכות הערעור.

 

מבלי לגרוע מההתנגדות להצעת החוק כולה, הלשכה מתנגדת להקמת מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו בלבד, כאמור בסעיף 2 להצעה.

 

כמו-כן, הלשכה מתנגדת נחרצות להצעה לפיה לא ניתן יהיה לבקש רשות ערעור בבית המשפט העליון על החלטה המאשרת תובענה ייצוגית הנובעת מזיקה לנייר ערך ועל החלטה המאשרת תובענה נגזרת. על פי הצעת החוק, תחת בקשת ערעור לבית המשפט העליון, ניתן יהיה לבקש דיון חוזר בהרכב מורחב של בית המשפט המחוזי. לשכת עורכי הדין מתנגדת להצעת התיקון.

 

כזכור, היוזמה להקמת בית משפט מיוחד לעניינים כלכליים הועלתה כמה וכמה פעמים בעבר וזכתה לתמיכתם של גורמים שונים כגון: רשות ניירות ערך, רשות המיסים ובאחרונה של שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן. בין הרעיונות שהועלו היה הקמת בית המשפט הכלכלי בחיפה או לחלופין בתל אביב בשל היותה מרכז העסקים והפעילות הכלכלית של ישראל.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, ביקש להבהיר מטעמו, כי עמדתו העקרונית של הועד המרכזי כנגד הקמת המחלקה הכלכלית התקבלה בניגוד לדעתו. לעומת זאת, ראש הלשכה תומך נחרצות בצורך לפזר את פעילות המחלקות בבתי המשפט המחוזיים בכל הארץ.

 

תזכיר נייר העמדה של לשכת עורכי הדין 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון