הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין: לקצר את לוח הזמנים המאפשר הפסקת חברות של עורכי דין שלא שילמו דמי חבר

16.05.2010

בן ציון ציטרין, מ"מ דוברת הלשכה

1900 עורכי דין צפויים לאבד את רישיונם; חייבים 3.3 מיליון ₪ בגין דמי חבר. הלשכה מבקשת לתקן את חוק לשכת עורכי הדין כך שניתן יהיה לפתוח בהליכי השעיה בתוך השנה ולא אחרי שלוש שנים.

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בראשותו של עו"ד עמוס ון-אמדן, אישרה בתחילת החודש תיקון לחוק לשכת עורכי הדין, המתייחס לקיצור הליכים הנוגעים לפקיעת חברות בגין אי תשלום דמי חבר. על פי ההחלטה שאושרה ואשר נדרש לגביה תיקון בחקיקה ראשית בכנסת, הליכי הגבלת חברות של עורך דין בלשכה יחולו עוד באותה שנה אם לא שילם את דמי החבר.

 

על פי המצב החוקי כיום, חבר מוצא מן הלשכה רק אחרי שלוש שנים שבהן לא שילם דמי חבר. על פי ההצעה החדשה, הליך הוצאת חבר מהלשכה יחל עוד בשנת הכספים הרלוונטית אם עד לחודש מאי של אותה שנה לא שולמו דמי החבר.

 

מאחר ולשכת עורכי הדין פועלת כגוף סטטוטורי והחברות בה היא אובליגטורית, הרי שמי שמוצא מן הלשכה לא יכול לעבוד כעורך דין. דמי החבר דומים לאגרה השנתית שמשלם רואה החשבון למועצת רואי החשבון ובמקרה זה רואה חשבון שלא משלם את דמי החבר מאבד את הרישיון בתוך שנת הכספים הרלוונטית.

 

מנתונים שנאספו בלשכה עולה כי נכון לרבעון השני של 2010, 1900 עורכי דין טרם הסדירו את דמי החבר לשנים 2009 ואחורה. ההיקף הכולל של החוב עומד על 3.3 מיליון ₪. לאחר אישור הכנסת יחלו בלשכה בטיפול מזורז להגבלת חברותם של עורכי הדין, תוך צמצום היתר פעילותם השוטפת עד לסילוקם מהלשכה. כמו-כן, יפתחו הליכי גבייה נגד חברים שלא שילמו דמי חבר והמתייחסים לשנים שבהן פעלו כעורכי דין.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון,  אמר "הסדרת תשלומי החוב בדמי החבר היא מהלך נוסף בשרשרת מהלכים, בהם מנסה הלשכה בעידן הנוכחי לרפא פגמי התנהלות שנגררו משך שנים רבות בעבר", והוסיף כי "יש חשיבות גדולה לחתירה לשוויון בין העול המוטל על כל חברי הלשכה וחברותיה. אותם דמי חבר שכולם משלמים, ובשאיפה התמורה, בגין אותם שירותים המוענקים לחברים בעבורם ובכל מחוזות הלשכה. יש לנו ועדה מיוחדת שמעניקה פטור מדמי חבר במקרים הראויים לכך, פרט למקרים האלה".

 

רצ"ב הצ"ח 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון