הודעות דוברות הלשכה

נהלי הנשיאה לטיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון יחולו גם בבית המשפט העליון

06.05.2010

בן-ציון ציטרין,מ"מ דוברת לשכת עורכי הדין בישראל

בהתאם לנהלים האמורים ועל דעת הנשיאה ויתר שופטי בית המשפט העליון, החל מיום 1.6.2010 תתקבלנה לרישום במזכירות בית המשפט העליון בקשות לדחיית מועדי דיון רק אם תוגשנה באמצעות הטפסים המצורפים לנהלים.

ביום 5.1.20 פורסמו על ידי נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית בייניש, שני נהלים לעניין בקשות לדחיית מועדי דיון: נוהל מס' 1-10: טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון; ונוהל מס' 2-10: טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר.

 

הנהלים הנ"ל נכנסו לתוקף ביום 1.3.2010 ופורסמו באתר בתי המשפט.

 

לאחר פרסומם, נבחנה שאלת תחולתם בבית המשפט העליון והוחלט כי הנהלים יחולו גם בבית משפט זה. בהמשך לכך, הודיעה רשמת בית המשפט העליון, דנה כהן-לקח, ללשכת עורכי הדין, כי בהתאם לנהלים האמורים ועל דעת הנשיאה ויתר שופטי בית המשפט העליון, החל מיום 1.6.2010 תתקבלנה לרישום במזכירות בית המשפט העליון בקשות לדחיית מועדי דיון רק אם תוגשנה באמצעות הטפסים המצורפים לנהלים.

 

יצוין כי די בהגשת הטופס בצרוף המסמכים המבוקשים בו לשם בקשה לדחיית מועד הדיון ואין צורך בבקשה בכתב בצרוף לטופס.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון