הודעות דוברות הלשכה

לרגל יום האישה הבינלאומי מפרסמת הלשכה: קול קורא למשרדי עורכי הדין להצטרף להצהרת הכוונות לחתירה לשוויון בעבודה לעורכי דין ולעורכות דין על בסיס הורות

07.03.2010

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

מטרת ההצהרה לקדם משרדי עו"ד כמקומות עבודה ידידותיים למשפחה תוך השגת איזון ראוי בין העבודה למשפחה. לשכת עורכי הדין קוראת לציבור המעסיקים מקרב עורכי הדין ועורכות הדין להצטרף ליזמה.

המדובר ביוזמה של הוועדה לקידום עורכת הדין של הלשכה, שאושרה על ידי הוועד המרכזי של הלשכה, לקדם הצהרת כוונות לחתירה לשוויון הזדמנויות בעבודה לעורכי דין ולעורכות דין על בסיס הורות. "מטרת הצהרת הכוונות לקדם משרדי עו"ד כמקומות עבודה ידידותיים למשפחה", אומרת עו"ד נעמי לנדאו, יו"ר הוועדה לקידום עורכת הדין. לדבריה, זהו נושא חם ומתפתח, שהמודעות לו הולכת וגוברת, בפרט בקרב העוסקים בעריכת דין.

 

הוועדה לקידום עורכת הדין, בראשותה של עו"ד לנדאו, פועלת, בין היתר, להעלאת קרנן ומעמדן של עורכות הדין, שיפור תנאי עבודתן, מניעת אפלייתן, התחשבות בתפקידים הנוספים שהן נושאות במסגרת המשפחה ועוד כהנה. הצהרת הכוונות היא פרי עבודה מאומצת של הוועדה, אשר בחנה זה מקרוב את התלאות והקשיים עימם מתמודדים עורכי דין רבים, המעוניינים לממש את זכותם להורות, לקיום חיים אישיים בכלל וחיי משפחה בפרט, לצד העיסוק התובעני בעשייה המשפטית.

 

תכליתה המרכזית של הצהרת הכוונות היא לבנות אמות מידה להתנהלות ראויה של מעסיקים בכל הנוגע להעסקת עורכות דין ועורכי דין, ומניעת אפלייתם, ובפרט – מניעת אפליה על בסיס מגדר והורות בכל הנוגע לתחום העבודה. יובהר, כי הרובד אליו מתייחסת ההצהרה הוא מעבר לחובות המוטלות על מעסיק מכוח הדין. מדובר בנורמות, שאף שלא נקבעו כחוק, מן הראוי לאמצן. לדוגמא: מתן גמישות תעסוקתית לעורכי/ות דין שהינם/ן הורים, ובכלל זה מתן אפשרויות לעבודה בחלקיות משרה, מניעת אפלייה בעת קבלה לעבודה כעו"ד, עבודה מן הבית וכיו"ב.

 

וכך, לאחר שהוועדה הקדישה מספר לא מבוטל של ישיבות לניסוחה של ההצהרה, נולדה הצהרת הכוונות. יודגש, כי אף שמטרתה העיקרית של ההצהרה לקדם את ציבור עורכות הדין, הרי שהוראותיה, ובמיוחד, ההכרה בזכות להורות ובערכי המשפחה, רלבנטיות גם לעורכי דין. לפיכך נוסח האמנה מתייחס הן לעורכות דין והן לעורכי דין.

 

אנו קוראים/ות לכם/ן להצטרף ליזמה חשובה זו ולהשיא את תרומתכם לקידום הערכים שבסיס ההצהרה. אנו מאמינים/ות, כי מעסיקים שיציעו לעובדיהם סביבת עבודה ראויה יותר, המאפשרת להם להקדיש זמן איכות לחייהם האישיים ולמשפחותיהם, יגבירו את שביעות הרצון של עובדיהם, דבר שיגביר, כפועל יוצא מכך, את פריון העבודה.

 

לשכת עורכי הדין תפעל לפרסם את רשימת המשרדים שהצטרפו ליזמה. בנוסף, מתוכנן כנס השקה לקידום היזמה בהשתתפות בכירים מעולם המשפט והעוסקים בתחום.

 

בשלב ב' בכוונת הלשכה לקדם תו תקן "ידידותי למשפחה" למשרדי עו"ד לשם יישום ההצהרה, על מנת שתהא בעלת ערך אופרטיבי ולא רק דקלרטיבי. מיזם זה מצוי כעת בשלבי גיבוש.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, בירך על היזמה. "הצהרת הכוונות משתלבת בפרקטיקה הארגונית וולונטרית שהחלה להתפתח ולקנות אחיזה במקומות רבים בעולם, לרבות במדינות ליברליות כמו אנגליה וארה"ב". לדבריו, מדובר בארגונים שמקיימים מדיניות מוצהרת להשגת איזון ראוי בין חיי עבודה ומשפחה תוך פגיעה מינימאלית בשכר העובדים, בביטחונם התעסוקתי ובקידומם. הוא הוסיף, כי יותר ויותר ארגונים בעולם נרתמים לעניין ומאמצים מדיניות זו, וגם האו"ם פועל לקידומה.

 

יצויין, כי הנושא רלבנטי במיוחד לתחום העיסוק בעריכת דין, בדגש על המגזר הפרטי, שכן סקרים הראו שבקרב מגזר עוה"ד בישראל אחוז ניכר חוזר מהעבודה בשעות מאוחרות, דבר המצדיק את קידומם של הצהרת הכוונות ותו תקן "ידידותי למשפחה" דווקא במגזר זה.

 

עורכי/ות דין שהינם/ן מעסיקים/ות, המעוניינים/ות להצהיר על כוונתם ליישם את האמור בהצהרת הכוונות, מוזמנים/ות להעביר אלינו את נוסח ההצהרה כשהוא חתום בדואר: לשכת עוה"ד, רח' דניאל פריש 10 ת"א 64731, או בפקס': 6918696 - 03, או בדוא"ל: shimon@israelbar.org.il.

 

להלן נוסח הצהרת הכוונות:

 

 גרסה עברית    
 גרסה אנגלית  

 

 

 

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון