הודעות דוברות הלשכה

השר אבישי ברוורמן הגיש ערר על החלטת ועדת שרים לאשר הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – מוסדות הלשכה)

18.02.2010

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

השר ברוורמן: "הצעת החוק תיפגע בייצוג ההולם של הפריפריה והציבור הערבי".

השר לענייני מיעוטים, פרופ' אבישי ברוורמן, הגיש אמש, 16.2.10, ערר על החלטת ועדת שרים מיום 14.2.10 לאשר את הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – בחירות למוסדות הלשכה) שהגיש חה"כ כרמל שאמה, ובקש להעלותה לדיון בישיבת הממשלה.

 

לדברי השר ברוורמן, הצעת החוק, שמשמעה הגדלת נציגי ועד מחוז תל אביב של הלשכה במוסדות הארציים, תפגע בייצוג ההולם של הפריפריה והציבור הערבי. "כאדם שכל חייו פעל לחיזוק הפריפריה וכשר הפועל לשוויון כלפי אוכלוסיית המיעוטים מחובתי להתנגד להצעה זו. גם במצב הנוכחי זוכה תל אביב לייצוג מרבי במוסדות הלשכה ועל כן אני מתנגד להגדלת כוחה על חשבון ועדי המחוזות האחרים".

 

עו"ד רחל בן ארי, יו"ר מחוז חיפה: "ברוב רובם של הנושאים הנדונים במוסדות הארציים של הלשכה אין משמעות לשיוכם של עורכי דין למחוז זה או אחר – במוסדות הארציים של הלשכה מתקבלות החלטות להן השלכות על כלל ציבור עורכי הדין, אלו מתווים את מדיניותה של הלשכה בסוגיות שונות. לא יעלה על הדעת, כי יתוקן החוק באופן שייגרם עוול היסטורי וארוך טווח לכל חברי לשכה בהווה ובעתיד בכלל ולחברים בפריפריה. יש בעיה לאומית בריכוז כל העוצמה הכלכלית, העסקית והמשפטית של מדינת ישראל בתחומי גוש דן בלבד, והזנחת הפריפריות והרחקתן ממרכז הכובד".

 

עו"ד דני אליגון, יו"ר ועד מחוז הדרום: "לצערנו, עדת השרים לא נתנה את הדעת לכך שאנו לא חיים במדינת תל אביב. ההצעה מקפחת ומפלה במודע את כל חברי לשכת עורכי הדין שאינם נמצאים במחוז תל אביב, ונראה תמוהה בעיני שהשרים אשר חברים בוועדה לא נתנו את הדעת לחובתם כלפי כלל תושבי המדינה".

 

עו"ד אשר אקסלרד, יו"ר ועד מחוז ירושלים: "הגדלת מספר נציגי מחוז תל אביב במועצה הארצית תגרום למאיוריזציה ולעיוות שיפר את האיזון העדין הקיים היום, המאפשר תפקוד בריא של לשכת עורכי הדין בישראל. קבלת התיקון המוצע תשמש כלי לקידום ענייניו של מחוז אחד (מחוז תל אביב) על חשבון מחוזות הלשכה האחרים, ותגרום לקפוח משווע של ציבור עורכי הדין במחוזות האחרים, ולפגיעה קשה בעורכי הדין".

 

עו"ד חאלד חוסני זועבי, יו"ר ועד מחוז הצפון: "הצעת החוק הבאה מקבוצה מחברי ועד מחוז תל אביב, מטרתה "השתלטות" על מוסדות הלשכה הארציים והפיכת הלשכה מזו של כלל החברים במדינה לזו של מחוז תל אביב ואילו שאר המחוזות יהפכו להיות זניחים ולא רלוונטיים. הצעה זו אינה אלא זריעת זרעי הפירוד בתוך הלשכה וזהו צעד בכיוון חיסול הלשכה כגוף ארצי והפיכת כל מחוז לגוף עצמאי".

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון: "הצעת החוק הינה מקח טעות מצער שתוצאתה תהיה פגיעה אנושה בלשכה, שכן הפועל היוצא של ההצעה הוא ניתוק משמעותי בפועל של מחוזות הפריפריה מלשכת עוה"ד. למעשה, השליטה בוועד מחוז תל אביב תקנה שליטה גם במוסדות הארציים. תחולת ההצעה הינה במילא עתידית, ולפיכך כל ייחוס פרסונלי לה שגוי ועלול להתברר כבומרנג".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון