הודעות דוברות הלשכה

מנהל בתי המשפט על מערכת נט המשפט: "לכשתסתיים הטמעת המערכת לקראת חודש יוני, נתפנה יותר לטפל בבעיות שהתעוררו בממשק של עורכי הדין עם המערכת"

11.02.2010

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

הדברים נאמרו בישיבת הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, שהתקיימה ביום 9.2.10, בהשתתפות מנהל בתי המשפט, השופט משה גל, בעקבות תלונות של עורכי דין בדבר כשלים בתפקוד מערכת ’נט המשפט’, והקשיים שהתעוררו בתהליך הטמעת המערכת.

ראש הלשכה: "אני מעדיף שהטמעת המערכת תארך זמן ממושך יותר ובלבד שתזכה לטיפול מלא ויעיל גם בבעיות הביניים בהן נתקלים עורכי הדין מידי יום"

 

הדברים נאמרו בישיבת הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, שהתקיימה ביום 9.2.10, בהשתתפות מנהל בתי המשפט, השופט משה גל, בעקבות תלונות של עורכי דין בדבר כשלים בתפקוד מערכת 'נט המשפט', והקשיים שהתעוררו בתהליך הטמעת המערכת.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ציין בראשית הישיבה, כי מתקיים שיתוף פעולה יעיל וטוב בין הנהלת בתי המשפט לנציגי הלשכה בנושא הטמעת המערכת. עם זאת, התקבלו תלונות רבות של עורכי דין בדבר כשלי מערכת נט המשפט במיוחד בעקבות הטמעת המערכת בבית המשפט בתל אביב. ישיבת הועד המרכזי עם מנהל בתי המשפט תואמה על מנת ליתן מענה ולנסות להתמודד, רעיונית ומעשית, עם השאלות והבעיות השונות שהתעוררו.

 

מנהל בתי המשפט ציין בראשית הישיבה, כי מדובר בתוכנה שהיא אחת המורכבות בעולם, אולם הוא קיבל אותה כדבר נתון. לדבריו, יש להבין כי מעבר לתוכנה, המשמעות היא שינוי בתפיסה הארגונית. "נדרשת סבלנות. התהליכים הם לא פשוטים. בסופו של דבר ישתפר משמעותית השירות לכלל הציבור ולציבור עורכי הדין בפרט".

 

במהלך הישיבה הועלו טענות על ידי עורכי דין בדבר כשלי המערכת. נאמר, בין היתר, כי מתקבלות החלטות באיחור רב, יש בעיות קשות בנושא סריקת כתבי הטענות, במהלך הדיונים המערכת נופלת, מועדים מבוטלים מבלי שעורכי דין מיודעים על כך ועוד.

 

ראש הלשכה הדגיש, כי הוא מעדיף שהטמעת המערכת תארך זמן ממושך יותר, ובלבד שתטופלנה בעיות הביניים, בהן נתקלים עורכי הדין מידי יום. הוא הוסיף וציין, כי יש המלינים על פגיעה בזכויות מהותיות כתוצאה מכשלי המערכת, דבר שלא מאפשר לגלות "הבנה" ולעבור לסדר היום.

 

בסיום הישיבה הבהיר מנהל בתי המשפט, כי לכשתסתיים הטמעת המערכת לקראת חודש יוני 2010, תתפנה הנהלת בתי המשפט לטפל בבעיות שהתעוררו בממשק עורכי הדין עם המערכת.

 

עוד סוכם, כי הצוות המשותף של הלשכה והנהלת בתי המשפט ירכזו את הכשלים המהותיים, שגורמים לפגיעה בזכויות מהותיות עקב הטמעת המערכת, וידונו בהקדם בדבר פתרונות אפשריים.

 

בנוסף, יבחן מיסוד של מידעון אלקטרוני בדבר תפעול המערכת אשר יסייע לעורכי הדין בתפעול המערכת.

 

קישורים
תגובות                                                                                  לכתבה זו התפרסמו 1 תגובות

1 תלונות על מערכת נט המשפט
סיון פודלובסקי,  באר שבע,  11/05/2011 18:49:46

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון