נט-המשפט

הוראה בדבר הגשת כתב בי-דין

08.02.2010

עו"ד עמית פרלמן, ממונה בכיר - ועדת מחשוב ארצית

מצ"ב הנחיות חדשות מטעם מנהל בתי המשפט, המחייבות את כל עורכי/ות הדין להוסיף לכל כתב טענות המלווה בנספחים, רשימת תוכן עניינים עם שם כל נספח, למספר את כל הנספחים לפי מספר רץ, לרשום את העמוד של כל נספח, לרשום לפני כל נספח את המספר או האות השייכים לו, את שמו ואת העמוד בו הוא נמצא ברשימה ובנוסף לכל אלה להגיש עותק נוסף של כתב טענות עם דגלונים.
 
-
קובץ להורדה
writs_attachment_marking_instruction_feb_2010_yalkut-6051.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון