הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין בעקבות הצעת החוק לחסימת הביקורת השיפוטית של בג"צ: "יש להגדיר את הסוגיה בחוק יסוד החקיקה ולא בחוקים חלקיים"

04.02.2010

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, אמר את הדברים בעקבות הצעת החוק, שהניח חה"כ יעקב כ"ץ על שולחן הכנסת, אשר משמעה עקיפת בג"צ. על פי ההצעה, כפי שפורסם, אם בית המשפט העליון יקבע, כי חוק איננו תקף משום שהוא סותר חוק יסוד, תיכנס ההוראה לתוקפה רק כעבור שנה. בפרק זמן זה תוכל הכנסת לשנות את החוק.

ראש הלשכה ציין, כי בעיניו המצב הקיים היום נכון וטוב הרבה יותר ממה שמוצע בהצעת החוק. "אם בכל זאת תחפוץ הכנסת לשנות את המצב הקיים, אזי יש לדרוש רוב מיוחד לפסילת הוראת חוק על ידי בית המשפט העליון ורוב דומה להתנגדות לפסילה על ידי הכנסת, יתכן אפילו על ידי שתי כנסות".

 

ראש הלשכה הוסיף, כי לדעתו "המילה האחרונה צריכה להינתן לבית המשפט העליון בתפקידו החוקתי, אולם אפשר להסכים שהיא תינתן לכנסת בכפוף לרוב מיוחד מאוד ולא כפי שהוצע בעבר בקדנציה הקודמת. בכל מקרה, יש להסדיר את הסוגיה כולה בחוק יסוד החקיקה ולא בשברי חקיקה קודמים".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון