הודעות דוברות הלשכה

סיכום עקרוני: מועצת העיתונות תוזמן לייצג את חופש העיתונות בדיונים על צווי איסור פרסום

01.02.2010

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

פורום הצעירים של לשכת עורכי הדין ימנה עורכי דין צעירים לייצג בהתנדבות את מועצת העיתונות בהליך.

הסיכום הושג לאחר שתי שנות דיונים בוועדה שמינה מפכ"ל המשטרה. ביסוד השינוי, הטעון אישור של היועץ המשפטי לממשלה: פורום הצעירים של לשכת עורכי הדין ימנה מבין חבריו לייצג בהתנדבות את מועצת העיתונות בכל פעם שהמשטרה תבקש מבית המשפט לאסור פרסום חדשותי.

 

מועצת העיתונות בישראל הגיעה להסכמה עם המטה הארצי של משטרת ישראל בדבר נוהל חדש להוצאת צווים לאיסור פרסומים באמצעי התקשורת. המועצה תוזמן להיות צד שכנגד, בכל עת שהמשטרה תבקש מבית המשפט לאסור פרסום של ידיעות חדשותיות.

 

הסיכום פורץ הדרך, שלצורך יישומו דרוש אישור של היועץ המשפטי לממשלה, הושג בין נשיאת מועצת העיתונות בישראל, השופטת (בדימוס) דליה דורנר, לבין ראש אגף החקירות במשטרה, ניצב יואב סגלוביץ'. זאת בעקבות מסקנותיה של ועדה שמונתה לפני כשנתיים ע"י מפכ"ל המשטרה, ובראשה עמדה השופטת המנוחה, שרה סירוטה. ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, ניאות לצרף ליוזמה, בשלב ראשון, מתוך עמדה עקרונית ועל בסיס התנדבותי את "פורום עורכי הדין הצעירים" של הלשכה.

 

לפי הנוהל הקיים, המשטרה יכולה לבקש מבית המשפט, במעמד צד אחד, להטיל איסור גורף על פרסום ידיעות. הנוהל החדש יותיר בידי המשטרה אפשרות לבקש צו איסור פרסום במעמד צד אחד לתקופה של עד שבעה ימים. במסגרת פרק הזמן הזה, תוזמן מועצת העיתונות כצד שני לדיון בבית המשפט, כדי להעלות טענות כנגד הותרת הצו על כנו.

 

יו"ר פורום עורכי הדין הצעירים, עו"ד פסיכולוג ינון היימן, ימנה, בכל פעם שיעלה הצורך, פרקליט שייצג את מועצת העיתונות בדיון המשפטי, ממאגר עורכי הדין הצעירים, שיוקם לצורך העניין. לדברי עו"ד היימן, עורכי הדין הצעירים מהווים כוח מקצועי מוכשר, אשר יסייע לקיום הליך ראוי בבית המשפט.

 

השופטת דורנר הודתה לעו"ד גיא-רון על נכונותו להצטרף ליוזמה, ואמרה כי הנוהל החדש יהווה צעד משמעותי בחיזוק חופש העיתונות בישראל.

 

ראש הלשכה הדגיש, כי הוא רואה חשיבות רבה במתן מעמד למועצת העיתונות בהליך הוצאת צווי איסור הפרסום על ידי המשטרה, לצורך מימוש קיומו של חופש העיתונות בחברה דמוקרטית. הוא הוסיף ואמר, כי הוא אף מקווה שבעתיד הקרוב תמצא מועצת העיתונות מקורות כספיים שיממנו את הסיוע המשפטי, שיינתן לה על ידי עורכי הדין הצעירים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון