הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין קוראת למשרדי עורכי דין לחתום על הצהרת כוונות לחתירה לשוויון זכויות בעבודה לעורכי דין על בסיס הורות

26.01.2010

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר ברוב גדול ביום 12.1.10 את יוזמת הועדה לקידום עורכת הדין בלשכה בראשות עו"ד נעמי לנדאו לפרסם הצהרת כוונות לחתירה לשוויון זכויות בעבודה לעורכי דין על בסיס הורות, שתאומץ על ידי משרדי עורכי דין בפרט וציבור המעסיקים בכלל.

בהצהרה שאושרה נאמר, כי מתוך הכרה בערך השוויון כזכות יסוד במשפט ומתוך רצון לקדם ערך זה ולמנוע אפליה, ובפרט - אפליה על בסיס מגדר והורות בכל הנוגע לתחום העבודה, ובה בעת להפיק תועלת ממגוון האיכויות הנלווה להעסקת עובדים/ות מרקע מגדרי שונה;

 

וכן, מתוך הכרה בזכות להורות, בערכי המשפחה, בחשיבותה ובמרכזיותה בחיי העובד/ת, ובשים לב לצרכיו/ה להקדיש זמן איכות עם המשפחה - בפרט, ולניהול חיים אישיים - בכלל, ולמניעת קיפוחו/ה בשל מימושם של ערכים אלה; מתוך הכרה בצורך לקבוע דפוסי הערכה של עובד/ת בהתבסס על עקרונות של איכות ויעילות בעבודה; ומתוך אמונה שחתירה לשוויון הזדמנויות בעבודה על בסיס מגדר והורות תציע סביבת עבודה ראויה, תגביר את שביעות הרצון, ההבנה, הכבוד והאמון ההדדי שבין העובד/ת למעסיקו/תו, וכפועל יוצא מכך תשפר את פריון העבודה;

 

עורכי הדין מצהירים/ות על כוונתם:

 

1. לעודד שוויון הזדמנויות בעבודה על בסיס והורות בכל הנוגע לקבלה לעבודה, שכר וגמול אחר בקשר לעבודה, מהות התפקיד, תנאי ההעסקה, קידום וקבלה לשותפות, ובהסתמך על כישורי העובד/ת ותרומתו/ה למקום העבודה.

 

2. ליצור איזון ראוי בין שעות העבודה לשעות הפנאי לצורך מימוש הזכות להורות, לזמן איכות עם המשפחה ולחיים אישיים לצד ניהול קריירה, מבלי שיקופחו זכויות העובד/ת במקום העבודה בשל מימוש ערכים אלה. זאת ייעשה על דרך מתן אפשרויות לגמישות תעסוקתית, ובכללן: עבודה במשרה חלקית, עבודה מהבית, יום עבודה מקוצר לפחות פעם בשבוע (מתוך ימי העבודה), התחשבות ככל האפשר בקביעת מועדי סיום ישיבות עד השעה 17:00 תוך בחינת האפשרות לקיים ישיבות מרחוק באמצעות שיחת וידאו וכיו"ב.

 

3. להנהיג מדיניות של הערכת עובד/ת ולקבוע קריטריונים, שיתבססו בעיקר על איכות עבודתו/ה, ביצועיו/ה והישגיו/ה,  על פני שעות הנוכחות במשרד, ומתוך חתירה לשוויון הזדמנויות בעבודה על בסיס והורות.

 

הועד המרכזי של הלשכה החליט לפעול על פי המלצת הועדה לקידום עורכת הדין, ובכלל זה לפרסם את ההצהרה בכלל ובפרט בקרב משרדי עורכי דין, ולקרוא לציבור המעסיקים להצטרף ליוזמה. כמו כן, החליט הועד לקיים יום עיון לקידום היוזמה בהשתתפות בכירים מעולם המשפט והעסקים בתחום.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, שהעלה את הנושא לדיון, ברך על היוזמה, והוסיף, כי היא מהווה נדבך חשוב בפעילות הלשכה לקידום השוויון ולמניעת אפליה. ראש הלשכה הדגיש, כי הצהרת הכוונות מהווה שלב ראשון בהטמעת זכות השוויון בעבודה, וכי הלשכה תעודד משרדים, שיפעלו ברוח הצהרה זו.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון