תלונות והליכים משמעתיים

מידע כללי

20.07.2016

ועדת אתיקה ארצית

הגשת תלונות והליכים משמעתיים

(עדכון יולי 2016)

 1. עורכי הדין בישראל כפופים לדין המשמעתי, המעוגן בחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, ובכללים שעוגנו מכוחו  (לחקיקה משלימה, ראה מדור "אתיקה מקצועית - חקיקה").
 2. ככלל, פניה ו/או תלונה נגד עורכי דין תוגש לוועדת האתיקה המחוזית במחוז בו מצוי מענו של עורך הדין. את התלונה יש להגיש על גבי טופס הגשת תלונה, בשלושה עותקים, בדואר או בפקס.
 3. ועדת האתיקה המחוזית תפעל לקבלת תגובתו של הנילון לתלונה בכתב ולבסוף תחליט אם להגיש קובלנה כנגד עורך הדין, אם לאו. בהתאם לסעיף 63 לחוק לשכת עורכי הדין, במקרים בהם החליטה ועדת האתיקה המחוזית לגנוז התלונה, רשאי המתלונן לפנות לוועדת האתיקה הארצית כקובל נוסף בבקשה לבדיקה מחודשת של התלונה. גם תלונה זו יש להגיש על גבי טופס הגשת תלונה בשלושה עותקים, בדואר או בפקס. ועדת האתיקה הארצית תבחן את התלונה, וככל שהדבר דרוש תפעל לקבלת תגובתו של הנילון לתלונה בכתב ותחליט אם להגיש קובלנה כנגד עורך הדין, אם לאו.
 4. הדיונים בוועדות האתיקה מתנהלים במתכונת של דיון פנימי וסגור, שתוכנו חסוי. המלצת הוועדה מתקבלת על יסוד התלונה והתגובה שבפניה, ללא נוכחות הצדדים. הודעה בדבר החלטת ועדת האתיקה המחוזית נשלחת אל הצדדים.
 5. אם החליטו ועדת אתיקה מחוזית או ועדת האתיקה הארצית להגיש קובלנה נגד עורך הדין, הקובלנה תוגש בבית הדין המשמעתי המחוזי במחוז אליו משתייך עורך הדין, ותנוהל על-ידי פרקליט מטעם הוועדה שהחליטה על הגשתה.
 6. הדיונים בבית הדין המשמעתי יתנהלו בדלתיים פתוחות, אלא אם כן יחליט בית הדין אחרת מהטעמים הנקובים בחוק הלשכה.
 7. ערעור על פסיקת בית הדין המשמעתי המחוזי יוגש לבית הדין הארצי; ערעור על פסיקת בית הדין המשמעתי הארצי יוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים; ערעור על פסיקת בית המשפט המחוזי יוגש ברשות לבית המשפט העליון.

נוהל טיפול בתלונות ע"י ועדת האתיקה

(עדכון יולי 2016)

 • נוהל  טיפול בתלונות על ידי ועדות האתיקה - לנוהל המלא בעברית: לפורמט word - לחץ/י כאן  ; פורמט pdf - לחץ/י כאן 
 • Procedure for Handling Complaints by the Ethics Committees
  For English version - press here
 • נוהל טיפול בתלונות אתיקה (ניגוד עניינים) - לנוהל המלא – לחץ/י כאן 
 • Procedure for Handling Ethics Complaints - Conflict of Interest
  For English version - press here

פרטי התקשרות:

 

ועדת האתיקה - ועד מחוז ירושלים

רח' שופן 1, ירושלים 92190

טלפון: 5416300 - 02   פקס: 5610062 - 02 

 

ועדת האתיקה - ועד מחוז תל אביב והמרכז

רח' דניאל פריש 10, תל אביב 64731

טלפון: 6905555 - 03   פקס: 6918074 - 03

 

ועדת האתיקה - ועד מחוז חיפה

שד' בן גוריון 6, חיפה 35414

טלפון: 9 - 8537078 - 04   פקס: 8553033 - 04

 

ועדת האתיקה - ועד מחוז הצפון

דרך קרית הממשלה, ת.ד. 1561 נצרת

טלפון: 6015111/6 - 04   פקס: 6015112 - 04

 

ועדת האתיקה - ועד מחוז הדרום

בנין "מגדל שבע", שד' רגר 33, באר שבע

טלפון: 6278815, 6278334 - 08   פקס: 6239369 - 08

מען למכתבים: ת"ד 484, באר שבע 84104

 

ועדת האתיקה הארצית - הוועד המרכזי

בית הפרקליט בת"א - רח' דניאל פריש 10, תל אביב 64731

טלפון: 606 - 500 - 599 - 1   פקס: 6918696 - 03

 

 

 

קובץ להורדה
ethics_committee_complaint_procedure_november_2015.doc ethics_procedure_(conflict_of_interests)_01670210_sighned.pdf archive_cause_may_2013.pdf ethics_committee_complaint_form_feb_2016.doc ethics_committee_complaint_form_feb_2016.pdf ethics_committee_complaint_procedure_november_2015.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון