הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין בעקבות פרסום הנוהל בדבר דחיית מועדי דיונים: "אין מקום להחלטה גורפת בענייני דחיות"

05.01.2010

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

עמדת ראש הלשכה בדבר הטעמים המוצדקים לבקשה לדחייה – חופשת לידה, מילואים ומחלה – התקבלה.

בעקבות פירסום הנוהל בדבר דחיית מועדי דיונים על ידי נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית ביניש, היום, 5.1.10, אמר ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, כי הוזמן והופיע בפני הועדה, בראשותה של הנשיאה מוסיה-ארד, שמינתה בזמנו הנשיאה ביניש, לגיבוש נוהל בדבר דחיית מועדי דיונים.

 

ראש הלשכה הציג בפני הועדה את עמדתו, לפיה אין מקום להחלטה גורפת בענייני דחיות. לדעתו, כל בקשה מוסכמת לדחיית דיון צריכה להתקבל, אלא אם יש נסיבות יוצאות דופן, המצדיקות דחייה מטעמים שיירשמו.

 

אשר למועד הגשת בקשת הדחייה, ציין ראש הלשכה, כי ככל שתוגש מוקדם יותר לאחר שנוצר הצורך בדחייה, יש משקל רב יותר לצורך להיענות לה. אם בקשת הדחייה, בוודאי כשהיא מוסכמת, מוגשת לפני שבית המשפט התחיל להתכונן לדיון הקונקרטי, הרי שכמעט ולא תיווצר פגיעה בזמן שיפוטי למרות שעלולה להיווצר פגיעה בזמן דיוני. כשמדובר בקדם משפט יש לנקוט מדיניות של היעתרות לבקשה, ובשלב ההוכחות, יש לסרב לבקשה, כאשר בית המשפט סבור שאין הצדקה, וקבלתה תגרום לעיכוב משמעותי, ובלתי סביר בתיק ועל חשבון זמן שיפוטי. במסגרת המדיניות לשמיעת משפטים מיום ליום, דווקא צריכה להיות גמישות רבה יותר בנוגע לדחיות, שכן, כשקבועים מספר רב של מועדים לדיונים בתוך זמן קצר, ניתן יותר להתגמש בניצול הזמן השיפוטי ובניווט המעשי של הבאת התיק לסיום הדיון למרות הדחייה של אחד המועדים.

 

ראש הלשכה הבהיר, כי חופשת לידה, שמירת הריון, מילואים ומחלה הינם בבחינת טעמים טובים להיעתר לבקשת הדחייה. עמדה זו התקבלה ואומצה במסגרת הוראות הנוהל (בסעיף ו'). עוד הבהיר, כי העובדה שמדובר בעורך דין יחיד במשרד המטפל בתיק, אף היא מהווה טעם מוצדק להיעתר לבקשת הדחייה. לדבריו, גודל משרד אינו מצדיק כשלעצמו סירוב לדחייה, במיוחד כאשר התיק מטופל באופן אישי על ידי עורך דין מסוים, וכאשר העברת הטיפול לאחר אינה סבירה. מעבר לכך, לתפיסתו, קביעת שני דיונים באותו המועד מחייבת בד"כ דחייה של אחד הדיונים, בוודאי כאשר מדובר בשעות זהות או בשלבי דיון מתקדמים.

 

ראש הלשכה הדגיש, כי הוא מקווה שיישום ההנחיה של הנשיאה על ידי השופטים ייעשה, תוך התחשבות מרבית בנסיבות, כאשר הן מצדיקות דחייה. לדבריו, האיזון בין שיקולי המערכת לאור העומס והעדר הזמן השיפוטי למול הנסיבות המורכבות היומיומיות של עבודת עורכי הדין, מצריך גמישות רחבה יותר מזו המבוטאת בנוהל, וזאת למרות היותו של הנוהל מרוכך ומאוזן הרבה יותר מהעמדות שהובעו על ידי חלק מהשופטים הבולטים במערכת. ראש הלשכה הוסיף, כי הוא מקווה, שברוח זו תיושם ההנחיה על ידי השופטים בבתי המשפט.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון