הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין: "עורך דין זכאי לדרוש במכתב התראה לחייבים שכר טרחה לפי התעריף המינימאלי המומלץ בלבד"

26.12.2009

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

הועד המרכזי של הלשכה החליט ביום 22.12.09 לאמץ את המלצת ועדת שכר טרחה של הלשכה, לפיה עורך דין זכאי לדרוש במכתב התראה לחייבים שכר טרחה לפי התעריף המינימאלי המומלץ בלבד.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט ביום 22.12.09 לאמץ את המלצת ועדת שכר טרחה של הלשכה, לפיה עורך דין זכאי לדרוש במכתב התראה לצדדים שלישיים שכר טרחה לפי התעריף המינימאלי המומלץ בלבד.

 

עמדת ועדת שכר טרחה של הלשכה בראשות עו"ד אליעזר פני-גיל בענין באה בעקבות ריבוי פניות בנושא שכר הטרחה המופרז, שגובים עורכי הדין מחייבים בגין משלוח מכתבי התראה בשם הזוכה.

 

עוד נאמר, על פי עמדת ועדת שכר טרחה, כי עורך הדין יהיה זכאי לתבוע מהצד השלישי שכר גבוה מהתעריף המינימאלי המומלץ, בכפוף לכך שהלקוח שילם בפועל לעורך דינו, שכר טרחה זה.

 

בכל מקרה, אם החייב מסכים לשלם את קרן החוב, עורך הדין חייב לקבל התשלום, כפי שהדבר מתחייב לפי סעיף 50 לחוק החוזים. אם ירצה בכך הלקוח, יינקטו הליכים בבית המשפט לגבי שכר הטרחה, שהצד השלישי סרב לשלמו.

 

אשר למכתבי התראה על פי פקודת המיסים גבייה, יהא שכר הטרחה שמותר לדרוש מהחייב, לפי התעריף המינימאלי המומלץ (קרי, 209 ₪ + מע"מ), כל עוד לא הותקנו תקנות בענין זה.

 

הועד המרכזי אף החליט, בהקשר זה, כי הלשכה תפנה למשרד האוצר ותבקר בחריפות את הצעתו המבישה, לפיה התעריף בתקנות לשכר טרחה בגין שיגור מכתב דרישה, יהיה 15 ₪ + מע'מ. "מכתב התראה מהווה פעולה משפטית לכל דבר וענין ונושא בצידו אחריות משפטית של עורך הדין. לפיכך, לא יעלה על הדעת ששכר הטרחה בצידו יהיה, כפי שמציע משרד האוצר. התייחסות מסוג זה של אנשי האוצר למקצוע עריכת הדין היא מבזה", אמר ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון