הודעות דוברות הלשכה

נאום ראש הלשכה בהשתלמות בנושא בוררות וגישור

26.12.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בנאומו מתייחס ראש הלשכה בין היתר לנושא בוררות חובה: "במדינת ישראל נפתחים היום בערך כמיליון ושלוש מאות אלף הליכים לשנה, מהם למעלה משבע מאות אלף תיקים עיקריים. אין שום סיבה, שלפחות אותן תביעות כספיות בשיעורים של נניח עד ל 250,000 ₪ לא תתבררנה בהליכים אלטרנטיביים, תוך שימוש בכוח אדם מקצועי שקיים בישראל ואינו עולה למשרד האוצר שקל – עשרות אלפי עורכי הדין הפרטיים, המתרבים בקצב מפחיד. אני מניח, שהליך כזה במסגרתה של הוראת שעה, תוך מתן אפשרות ערעור לערכאה שיפוטית עם סיומו, יקל על חוקיותו. אין לי גם ספק, שויתור של המדינה במסגרתו של הליך כזה על "האגרה", אשר תופנה למימונו של ההליך האלטרנטיבי, יהווה צעד שיקרב את התוכנית הזו ליישומה המעשי".

מכובדיי,

 

אני שמח לפתוח את הכנס החשוב הזה.

 

הפורום ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות בלשכה, שהקמנו בראשית הקדנציה, שאף מראשית הקמתו לייסד מסורת של התכנסויות מקצועיות בתחום ה-ADR. סוף סוף השכלנו לתמוך בכך, ואני מקווה שמעתה ואילך נעשה זאת לפחות פעם בשנה.

 

לשכת עורכי הדין בעידן הנוכחי דווקא עוסקת רבות בנושא יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות. הוקם לראשונה הפורום החשוב הזה, שמשתתפים בו ומנהלים אותו טובי המומחים בתחום, בראשותו של פרופ' מוטי מירוני, שהינו גם המרכז האקדמאי של השתלמות זו.

 

אנחנו מעורבים בכל יוזמה או רעיון, שמועלים בעניין זה בכנסת או בממשלה.

 

המוסד לגישור של הלשכה מרכז היום רק את הפעילות הפרקטית בתחום הגישורים ואינו עוסק יותר בחינוך המשפטי ובלימוד התיאורטי, המרוכזים כיום ע"י המכון להשתלמות, שהופך בהדרגה לאוניברסיטה של הלשכה  (מונח שמתפתח במכון תחת הנהגתם של יוסי מנדלסון וארנה לין). אני מקווה, שבעידן הקרוב מאוד יונהגו במקצוע שלנו לימודי ההמשך המשפטיים (חובת ההשתלמות), מה שיעמיס עוד יותר את ידיו של מכון ההשתלמות, העמוסות דיין גם היום. עפ"י המלצת ועדת עורך הדין יעקב נאמן יש להנהיג את החובה הזו ככלל אתי. אני מקווה שבעידן השר יעקב נאמן תיקבע חובה זו באופן מוסדר יותר במסגרת חקיקה פרלמנטרית.

 

הקמנו לראשונה בלשכה את מוסד הבוררות. עם ובלי קשר לשינויים החקיקתיים, שנעשו לאחרונה בתחום הבוררות, מתעתד המוסד לבוררות של הלשכה לתפוס מקום מרכזי בחיי הבוררות המקצועיים בארץ. אני מקווה ומאמין, שהעובדה שהמדינה שותפה במועצת המנהלים של המוסד באמצעות המשנה לפרקליט המדינה, עו"ד אורית סון, הנמצאת כאן הערב, תתרום למקצועיותו ולהצלחתו. אני בטוח שהועדה לאישור הבוררים של המוסד, בראשותו של הנשיא בדימוס אורי גורן, היושב בראש מושב הפתיחה היום, תוודא אישורם של בוררים טובים ואיכותיים, אשר ישמשו את המוסד. אני יודע שחברי, עו"ד צביקי פירון, העומד בראש מועצת המנהלים של המוסד, וחברי, עו"ד מוטי גלוסקא, העומד בראש הנהלתו, כמו גם שאר חברי מועצת המנהלים וחברי ההנהלה, ידעו לנווט החל משנת 2010 את מוסד הבוררות להצלחתו המקצועית המיוחלת.

 

אני גם יודע, שיש הסוברים שהרחבתם של מסלולי הבוררות האפשריים, ואולי גם הצרת החופש של הבורר באופן ניהול הבוררות, אשר פותחו לאחרונה בחקיקה ובפסיקה, עלולות לפגום ביעילותו של מוסד הבוררות בכללותו. שמעתי בעבר התבטאויות של מיטב העוסקים בתחום (אם אינני טועה חלקם אף התמנה לאחרונה לביהמ"ש העליון), בגנות חלק מהשינויים שהונהגו. אני לא שותף באופן עקרוני לגישה זו. נדמה לי, שהמסלולים הנוספים שפותחו, ובמיוחד שילובה האפשרי של זכות הערעור, אפילו לערכאות שיפוטיות, יקדמו ויעודדו פנייה רחבה יותר של הציבור להליך הבוררות, כתחליף לעומס הבלתי אפשרי של בתי המשפט בימינו, ואפילו רק כתחליף לערכאה השיפוטית הראשונה. אני מאמין, שהדרך הזו תוביל ליעילות מוגברת בפיתרון הסכסוכים במדינה, ומותר לי גם לקוות בשוליים ליותר פרנסה לעורכי דין ולשופטים בדימוס.

 

אשר לסוגיית הליכי החובה: ככל שהגישור לא מחייב את הצדדים מחד, יש בו מאידך סטירה פנימית למנדטוריות של ההליך. שכן, גישור צריך לעשות מתוך רצון פנימי ובהסכמה. הרי, ללא הסכמה אי אפשר להגיע בגישור לתוצאות, ותחילתו של הליך זה בהיעדר הסכמה לא בהכרח מנבאה טובות לאחריתו. לעומת זאת, ככל שמחד החיוב בבוררות "מאיים" יותר על הצדדים, שכן אין צורך בהסכמתם כדי לסיים את התהליך, הרי שהיעילות במסגרתו מובטחת למדיי, שכן סיומו בהכרעה (אפילו רק כערכאה ראשונה) אינו מוטל בספק.

    

גם השר העלה לאחרונה לדיון את סוגיית "בוררות החובה". במדינת ישראל נפתחים היום בערך כמיליון ושלוש מאות אלף הליכים לשנה, מהם למעלה משבע מאות אלף תיקים עיקריים. קצת יותר מ 600 שופטים מצליחים להתמודד, פחות או יותר, עם המספר השנתי הזה  ("השד יודע איך"). עדיין, ישנם קרוב לחצי מליון תיקים, שנגררים משנה לשנה כצוואר בקבוק במערכת. אין שום סיבה, שלפחות אותן תביעות כספיות בשיעורים של נניח עד ל 250,000 ₪ לא תתבררנה בהליכים אלטרנטיביים, תוך שימוש בכוח אדם מקצועי שקיים בישראל ואינו עולה למשרד האוצר שקל – עשרות אלפי עורכי הדין הפרטיים, המתרבים בקצב מפחיד. הרעיון להקל על העומס, תוך העברת היקף עבודה גדול לאנשים ראויים לכך בקרב אוכלוסיית עורכי הדין העצומה, קוסם מאוד ונכון ביותר. מנהל בתי המשפט רוצה בכך. שר המשפטים כמה לכך. אני כבר לא רוצה לומר מה גישתו של ראש לשכת עורכי הדין לאפשרות יישומית זו. ברור לי, שככל  שנפתח מנדטוריות ביישומה של תוכנית כזו, ניתקל בטענות חוקתיות ואולי גם תקציביות. אבל, אני מניח, שהליך כזה במסגרתה של הוראת שעה, תוך מתן אפשרות ערעור לערכאה שיפוטית עם סיומו, יקל על חוקיותו. אין לי גם ספק, שויתור של המדינה במסגרתו של הליך כזה על "האגרה", אשר תופנה למימונו של ההליך האלטרנטיבי, יהווה צעד שיקרב את התוכנית הזו ליישומה המעשי.  

 

למרות כל זה, אין הכרח להתחיל את התהליך בהטלת חובה. ניתן לפחות להתחיל להניע מנגנון של העברת תיקים, המצוי כבר כיום בבתי המשפט, לכוח אדם מקצועי הנמצא בשוק הפרטי. נשיאת בית המשפט העליון, שר המשפטים, מנהל בתי המשפט ואנוכי, נקדם מן הסתם בתקופה הקרובה תהליך כזה. בכל מקרה יתחיל התהליך  ב"פיילוט", ואני מקווה שגם אם  ייפתח במסלול של רשות בלבד לא תהיה בעוכריו. אני אומר כבר מעכשיו, שאם הליך הרשות לא יצליח, ולמרות הבעייתיות הטמונה בכך, אנסה לקדם גם תהליכים מנדטוריים בתחום זה.

 

כך או אחרת, אני צופה הרחבה ניכרת של השימוש שייעשה בעתיד במסלולי ה-ADR,  ואני רואה כר נרחב וצורך רב בפיתוחם המקצועי של מסלולים אלה, תוך שימוש ביצירתיות מירבית, על מנת לגרום לחלקים גדולים יותר בציבור הרגיל והמקצועי לבחור  בדרכים אלה לצורך יישוב סכסוכים קיימים או צפויים.

 

תוכנית ההשתלמות שעיינתי בה, חשובה, מעניינת, מגוונת ומשלבת ממיטב אנשי המקצוע  בתחומים השונים. אני מקווה שבשנה הבאה, למרות הסימפטיות הרבה שיש לי ל"דן קיסריה", ייצר המקום מלהכיל את כל מי שיבקש ליטול חלק בהשתלמות זו.

 

אני מבקש להודות לכל מי שעסק בארגונה של ההשתלמות, לכל מי שמשתתף בה, ובמיוחד למרכז האקדמי, פרופ' מוטי מירוני, למנהלת המוסד לגישור של הלשכה, עו"ד ענת מנדלסון, לממונה על הפורום ליישוב סכסוכים ולרכזת המוסד לבוררות, עו"ד חו וונדרסמן, וכמובן למנכ"ל מכון ההשתלמות, עו"ד מירי חדד-ספיר.

 

צר לי שהארכתי קמעה.

 

אני מאחל לכולנו השתלמות יעילה ומהנה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון