הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין בועדת החוקה של הכנסת:"ההצעה להבניית שיקול הדעת השיפוטי פוגעת בזכויות נאשמים ואם תתקבל היא תגרום להחמרה משמעותית ולא מוצדקת ברמת הענישה"

22.12.2009

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

עמדת לשכת עורכי הדין הונחה בפני יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, חה"כ דוד רותם, לקראת הדיון שנערך היום, 21.12.09, בהצעת חוק העונשין (תיקון – הבניית שיקול הדעת בשיפוטי בענישה), התשס"ו-2006. בדיון השתתפו השרים פרופ’ יעקב נאמן, יצחק אהרונוביץ והיועץ המשפטי של הממשלה, עו"ד מני מזוז.

יו"ר הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין, עו"ד רחל תורן, הציגה בדיון את עמדת הלשכה שהתקבלה עוד לפני כשלוש שנים ולפיה ההצעה פוגעת בזכויות נאשמים ואם תתקבל היא תגרום להחמרה משמעותית ולא מוצדקת ברמת הענישה. מעבר לכך, יש בה משום התערבות בוטה בסמכויות הרשות השופטת ובשיקול הדעת השיפוטי והבעת אי אמון במקצועיות השופטים.

 

לדעת הלשכה, אין עבירות פליליות זהות. מעשים שונים מהווים לעתים מבחינה משפטית אותה עבירה אולם בפועל השוני ביניהם רב. וכשם שאין עבירות זהות, אין גם עבריינים זהים. אין גם נסיבות זהות: כל מקרה ונסיבותיו, כל מקרה ומניעיו, כל מקרה ותוצאותיו. אשר על כן, מתנגדת הלשכה לכל הצעה לקבוע עונשי מוצא לעבירות פליליות. באלימות הגוברת בישראל יש להלחם בעיקר על ידי חיזוק המשטרה וגורמי האכיפה, בתקנים, בתקציבים ובמשאבים.

 

עו"ד תורן טענה בדיון שיש לתת את הדעת לכך שרבים סוברים כי החלק בהצעה המתייחס ל"עונשי המוצא", הקובע תעריף ענישה לעבירות פליליות הינו בעייתי ביותר. החמרה בענישה לא מביאה בהכרח לבלימת הפשיעה. גם קרימינולוגים חלוקים באשר להשפעת רמת הענישה על המוטיבציה לבצע עבירות. לפי אתר האינטרנט של משטרת ישראל נראה שגם ללא השינוי המוצע, הצליחה המשטרה לבלום את הפשיעה בתחומים רבים. הפערים בענישה בין בתי המשפט ובין שופטים שונים חייבים להיבדק אמפירית לפני שמשנים את החוק. אי אפשר להסתפק בעניין זה בתחושה הנוצרת מקריאת העיתונים. הדיווחים שיש בתקשורת על עונשים כאלה ואחרים אינם מייצגים את המתרחש באולמות בתי המשפט, רק את התיקים העסיסיים והקיצוניים הזוכים לתשומת לב תקשורתית. עו"ד תורן הבהירה שהבניית קריטריונים מנחים לענישה אינה רעיון רע, אבל יש להסתייג מהניסיון לקבוע "תעריף" מחייב. 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון